Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Zpravodaj Korýtko

Domov Korýtko má vlastní redakci Zpravodaje Korýtko. Jedná se o časopis, který v domově vychází již od roku 1997. V začátcích byl Zpravodaj vydáván pracovníky každé 2 měsíce, od roku 2013 čtvrtletně a od roku 2018 je vydáván jako měsíčník.

Od dubna roku 2017 je šéfredaktorem Zpravodaje Korýtko uživatel služby pan Mgr. Petr Chlebovský, který již v minulosti okusil redaktorskou práci. Společně se zaměstnanci domova tvoří tým poskytující informace o událostech v Domově Korýtko i o plánovaných akcích.

Chcete přispět svým článkem do našeho Zpravodaje? Zašlete nám jej (případně i s fotografií, která článek vystihne) na e-mail info (@) domovkorytko.cz.

V tištěné podobě je Zpravodaj na každém patře Domova Korýtko. V elektronické podobě jsou pro Vás archivní výtisky ke stažení níže.

Příjemné čtení!

POSLEDNÍ VYDANÉ ČÍSLO ZPRAVODAJE K PROLISTOVÁNÍ

ARCHIV

2024

2023

2022

2021

2020

Zpravodaj Korýtko 1/2024 Zpravodaj Korýtko 1/2023 Zpravodaj Korýtko 1/2022 Zpravodaj Korýtko 1/2021 Zpravodaj Korýtko 1/2020
Zpravodaj Korýtko 2/2023 Zpravodaj Korýtko 2/2022 Zpravodaj Korýtko 2/2021 Zpravodaj Korýtko 2/2020
Zpravodaj Korýtko 3/2023 Zpravodaj Korýtko 3/2022 Zpravodaj Korýtko 3/2021 Zpravodaj Korýtko 3/2020
Zpravodaj Korýtko 4/2023 Zpravodaj Korýtko 4/2022 Zpravodaj Korýtko 4/2021 Zpravodaj Korýtko 4/2020
Zpravodaj Korýtko 5/2023 Zpravodaj Korýtko 5-6/2022 Zpravodaj Korýtko 5/2021 Zpravodaj Korýtko 5/2020
Zpravodaj Korýtko 6/2023 Zpravodaj Korýtko 7-8/2022 Zpravodaj Korýtko 6/2021 Zpravodaj Korýtko 6/2020
Zpravodaj Korýtko 7/2023 Zpravodaj Korýtko 9/2022 Zpravodaj Korýtko 7/2021 Zpravodaj Korýtko 7/2020
Zpravodaj Korýtko 8/2023 Zpravodaj Korýtko 10/2022 Zpravodaj Korýtko 8/2021 Zpravodaj Korýtko 8/2020
Zpravodaj Korýtko 9/2023 Zpravodaj Korýtko 11/2022 Zpravodaj Korýtko 9/2021 Zpravodaj Korýtko 9/2020
Zpravodaj Korýtko 10/2023 Zpravodaj Korýtko 10/2021 Zpravodaj Korýtko 10/2020
Zpravodaj Korýtko 11/2023 Zpravodaj Korýtko 11/2021 Zpravodaj Korýtko 11/2020
K plánované rekonstrukci Zpravodaj Korýtko 12/2020

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.