Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Pro rodinné příslušníky

Vážení rodinní příslušníci našich klientů,

spolupráce s Vámi je pro zajištění kvalitní  péče o Vaše blízké zásadní. I v průběhu poskytování služby se podílíte na naplňování potřeb našich klientů, Vašich blízkých. Níže najdete informace k možnostem spolupráce a aktuální informace pro Vás.

Nejnovější informace pro Vás

Zpětnou vazbu k poskytovaným službám nám můžete nově poskytnout také vyplněním on-line formuláře ZDE.

Čtěte s námi Zpravodaj: ke stažení jsou pro Vás jednotlivá čísla ZDE.

Informace o rekonstrukci můžete sledovat v aktualitách:

A v samostatné záložce na webových stránkách:

Spolupráce na naplňování každodenních potřeb klientů

Úhrada služeb zahrnuje ubytování a stravu. Nezahrnuje však úhradu za léky, hygienické pomůcky či ošacení. Zajímejte se o potřeby svých blízkých a pokud si již Váš blízký tyto potřeby neobstará sám, poskytněte náležitou podporu či pomoc.

K zajištění bezpečné a kvalitní hygieny, zejména intimních partií, slouží speciální čistící pěny a ochranné krémy. O nabídce a možnostech zajištění těchto pomůcek se můžete poradit s vedoucím služby.

Významná je Vaše pomoc při doprovázení uživatelů mimo domov – k lékaři, na procházky, do obchodu. Je to dobrý způsob, jak společně strávit čas a provázet Vašeho blízkého v cizím prostředí.

Rádi Vás zapojíme do každodenních činností Vašeho blízkého. Záleží na hranicích klienta i Vašich osobních. Můžete se zapojit do podávání stravy i podpory při hygieně. Pokud byste si přáli, budeme Vám zasílat pozvánky na různé společenské a kulturní akce konané v Domově Korýtko.

Práce s životním příběhem

Abychom mohli službu co nejlépe uzpůsobit potřebám klientů, pracujeme s biografií člověka – jeho životním příběhem. Pomáhá nám pochopit některé souvislosti, projevy či potřeby.

Našim uživatelům se snažíme přizpůsobit prostředí a okolí, ve kterém bydlí tak, aby se v domově cítili co nejlépe. Zapojte se, prosím, do dovybavení pokoje dle zvyklostí klienta. Přineste drobné věci či předměty, které připomenou životní činnosti, situace a osoby, které má rád/a.

S uživateli služby se snažíme najít vhodné aktivity, které pomáhají zlepšovat či udržovat kvalitu jejich života a jejich schopností. Při výběru aktivit dbáme zájmu jednotlivého uživatele a přistupujeme individuálně tak, aby danou aktivitu zvládl, působilo to potěšení a volný čas strávil dle představ. Budeme rádi, když nám sdělíte, co Váš blízký rád dělal ve svém volném čase, jak trávil den, jaké činnosti běžně vykonával v průběhu svého života.

Byli bychom rádi, kdybyste se zapojili do tvorby vzpomínkové knihy a vzpomínkového kufříku. Kniha a kufřík se tvoří z fotografií, osobních předmětů a vzpomínek ze života.

Cílem není hodnotit život člověka, ale porozumět si. Při práci s životním příběhem uplatňujeme etické zásady. Všichni zaměstnanci pracující v sociálních službách jsou vázáni mlčenlivostí.

Bazální stimulace

Ve službě uplatňujeme koncept Bazální stimulace. Největší význam má u osob, které tráví většinu dne v lůžku a potřebují péči ve všech úkonech kolem své osoby. Stimulací pomáháme těmto osobám, aby vnímaly své tělo. Prostřednictvím doteků, stimulací chuti a dalších smyslů jim zprostředkováváme okolní svět. Komunikace – slovní i neverbální (dotekem) – je nesmírně významná. Rádi Vás zapojíme. Můžete začít například tím, že budete společně s námi používat tzv. iniciační dotek.

V závěru života

Uživatele služeb provázíme až do jejich posledních dní. Je moc důležité, abychom spolu hovořili o potřebách Vašich blízkých také v závěru života. Usilujeme o zavedení paliativní péče do praxe služeb. Abychom ji mohli plně poskytnout, potřebujeme s Vámi hovořit i o věcech posledních. Kdy Vás můžeme kontaktovat, zda chcete být přítomni také v závěru života Vašeho blízkého, jaké jsou Vaše představy o naplnění jeho potřeb v závěru života. Pokud máte dotazy, můžete se obrátit na koordinátorku paliativní péče Mgr. Romanu Ocelíkovou (T: 596 761 638, E: paliativni@domovkorytko.cz).

Hodnocení poskytovaných služeb

Zpětná vazba je důležitá. Budeme rádi, pokud se zapojíte do pravidelného hodnocení poskytovaných služeb. Domluvte se se sociální pracovnicí, případně s klíčovou pracovnicí přímo na patře a zapojte se do hodnocení a plánování průběhu poskytovaných služeb.

Pokud budete s poskytovanými službami spokojeni, budeme rádi, pokud nám napíšete konkrétně, co se Vám líbí. V případě, že budete nespokojeni, můžete se obrátit na zaměstnance na jednotlivých patrech, případně vedoucí pracovníky nebo přímo na ředitele domova. Pravidla pro podávání a řešení stížností jsou pro Vás ke stažení níže.

Ke stažení pro Vás:

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.