Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Rekonstrukce objektu domova na ul. Petruškova

Datum publikování: 13.07.2022

Vážení,

chtěl bych Vás touto formou informovat o průběhu rekonstrukce objektu Domova Korýtko, ve kterém poskytujeme sociální službu.

Vedení Statutárního města Ostravy se rozhodlo pro realizaci investiční akce Rekonstrukce, nástavba a přístavba Domova Korýtko, příspěvkové organizace. Doba realizace rekonstrukce Domova Korýtko je odhadována na cca 2 roky s podmínkou vyklizení celého objektu na Petruškově ul. a přestěhování klientů do náhradních prostor.

S ohledem na skutečnost, že na přelomu roku 2021/2022 v rámci procesu transformace opouštěla organizace Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace (služby Domov na Liščině, ul. Na Liščině 342/10 a Domov Barevný svět, ul. Hladnovská 751/119) tyto objekty, nabídlo se řešení přestěhovat se do těchto uvolněných prostor. 

Začátkem června 2022 byly dokončeny úpravy náhradních prostor v objektech organizace Čtyřlístek a v období 8.6.2022 – 11.6.2022 došlo k postupnému stěhování obou poskytovaných služeb, na které navazovalo kompletní vyklizení objektu na ul. Petruškova 2936/6 v Ostravě Zábřehu.

V polovině června došlo k předání objektu na ul. Petruškova 2936/6 Ostrava stavební firmě IPS Třinec, která veřejnou zakázku na celkovou rekonstrukci objektu vyhrála. Pravidelně 1x týdně probíhají kontrolní dny již provedených prací.

V současné době probíhají bourací práce dle stanoveného harmonogramu.

Děkujeme všem klientům, rodinným příslušníkům, zaměstnancům i spolupracujícím organizacím. Společnými silami jsme dosavadní náročnou situaci zvládli a nyní se sžíváme s našimi náhradními prostory. Veškeré kontakty zůstávají zachovány. Změnila se pouze korespondenční a doručovací adresa.

Informace o přípravách a průběhu rekonstrukce objektu na ul. Petruškova 2936/6 v Ostravě Zábřehu pro Vás průběžně a podrobněji zaznamenáváme ZDE

Mgr. Jan Seidler, ředitel

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.