Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Informace o přípravách na rekonstrukci domova

Datum publikování: 04.05.2022

Vážení,

chtěl bych Vás touto formou informovat ve věci plánované rekonstrukce objektu Domova Korýtko, ve kterém poskytujeme sociální službu.

Vedení Statutárního města Ostravy se rozhodlo pro realizaci investiční akce Rekonstrukce, nástavba a přístavba Domova Korýtko, příspěvkové organizace. Doba realizace rekonstrukce Domova Korýtko je odhadována na cca 2 roky s podmínkou vyklizení celého objektu na Petruškově ul. a přestěhování klientů do náhradních prostor.

O rekonstrukci objektu Domova Korýtko se již hovoří přibližně 10 let a jsem velmi rád, že k tomuto rozhodnutí zahájit celkovou rekonstrukci ve vedení města Ostravy došlo.

S ohledem na skutečnost, že na přelomu roku 2021/2022 v rámci procesu transformace opouští organizace Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace (služby Domov na Liščině, ul. Na Liščině 342/10 a Domov Barevný svět, ul. Hladnovská 751/119) tyto objekty, nabídlo se řešení přestěhovat se do těchto uvolněných prostor.

V současné době intenzivně pracujeme na tom, abychom dané prostory připravili. To obnáší spoustu administrativních úkonů a následnou realizaci stavebních úprav, výmalby, apod.

Klienty a zaměstnance jsme informovali o záměrech zřizovatele o zahájení příprav na rekonstrukci na společných schůzkách v září 2021. Veškeré potřebné informace se dozvíte od vedoucích jednotlivých pater, popřípadě od sociálních pracovníků. Obrátit se můžete také na vedení domova. Informace v obecné rovině budeme zveřejňovat i na webových stránkách a facebooku domova. Své dotazy můžete zasílat také prostřednictvím formuláře: Co konkrétně Vás zajímá v rámci připravované rekonstrukce?

Následující období bude velice komplikované, a to nejen pro klienty a jejich blízké, ale také pro zaměstnance organizace. Budeme se snažit zajistit, aby stěhování a následný pobyt v náhradních prostorách byl pro všechny zúčastněné co nejméně náročný.

Tiskovou zprávu k rekonstrukci domova si můžete stáhnout ZDE.

Mimořádné vydání Zpravodaje k rekonstrukci si můžete stáhnout ZDE.

INFORMACE O PŘÍPRAVÁCH NÁHRADNÍCH PROSTOR

V prosinci 2021 jsme obdrželi od projektanta položkový rozpočet a projektovou dokumentaci na úpravu obou objektů náhradních prostor. Rada města Ostravy schválila dne 14. 12.2021 finanční prostředky na tuto investiční akci a dne 21. 12. 2021 vyhlásila organizace Čtyřlístek  veřejnou zakázku na zhotovitele těchto stavebních úprav. S ohledem na to, že se jedná o zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kde jsou stanoveny zákonné lhůty, se vybrání zhotovitele posunulo na únor roku 2022.

2022

Dne 10. 2. 2022 byly vyhlášeny výsledky veřejné zakázky a oslovena vítězná firma pro realizaci stavebních úprav v náhradních prostorách organizace Čtyřlístek. Následně běžela lhůta pro podání námitek proti výsledku veřejné zakázky. V březnu 2022 firma zahájila realizaci těchto stavebních prací (posílení elektroinstalace, bezbariérovost sociálních zařízení, protipožární dveře, lakýrnické práce, výmalba objektu, datové sítě apod.). Doba realizace je odhadována na 2-3 měsíce a poté, co splníme všechny podmínky dozorujících institucí (KHS MSK se sídlem v Ostravě, HZS MSK, KÚ MSK), může být zahájeno stěhování našich klientů a veškerého vybavení objektu Domova Korýtko do upravených náhradních prostor tak, aby objekt na Petruškově ul. mohl převzít realizátor investiční akce Rekonstrukce, nástavba a přístavba Domova Korýtko.

Květen 2022

V současné době i nadále pokračují stavební úpravy našich náhradních prostor v objektech organizace Čtyřlístek. Pravidelně 1x týdně probíhají kontrolní dny již provedených prací. Práce v náhradních prostorách by měly být stavební firmou HAOSPOL s.r.o. dokončeny k 7. 6. 2022 a následně prostory předány k užívání. K datu 15. 6. 2022 dojde k předání objektu Domova Korýtko na ul. Petruškova 6 stavební firmě IPS Třinec, která veřejnou zakázku na celkovou rekonstrukci objektu vyhrála.

V květnu a začátkem června bude proto probíhat postupné vystěhovávání nábytku, postelí
a ostatního majetku tak, abychom vše ve stanoveném termínu stihli.

V průběhu měsíce května 2022 připravíme harmonogram stěhování klientů, jejich majetku
a nábytku do náhradních prostor. Budeme klienty a jejich rodinné příslušníky informovat
o celém procesu stěhování. Pokud vše půjde podle plánu, k vlastnímu stěhování klientů, zaměstnanců a zbylého majetku organizace dojde v prvním a druhém červnovém týdnu.

Věřím, že společnými silami zvládneme tuto pro všechny velmi náročnou situaci úspěšně a v létě se již budeme zabydlovat v našich náhradních prostorách.

Mgr. Jan Seidler, ředitel

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.