Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Probíhá rekonstrukce objektu domova na ul. Petruškova

Datum publikování: 25.05.2023

Vážení,

chtěl bych Vás touto formou informovat o průběhu rekonstrukce objektu Domova Korýtko, ve kterém poskytujeme sociální službu.

Vedení Statutárního města Ostravy se rozhodlo pro realizaci investiční akce Rekonstrukce, nástavba a přístavba Domova Korýtko, příspěvkové organizace. Doba realizace rekonstrukce Domova Korýtko je odhadována na cca 2 roky s podmínkou vyklizení celého objektu na Petruškově ul. a přestěhování klientů do náhradních prostor.

S ohledem na skutečnost, že na přelomu roku 2021/2022 v rámci procesu transformace opouštěla organizace Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace (služby Domov na Liščině, ul. Na Liščině 342/10 a Domov Barevný svět, ul. Hladnovská 751/119) tyto objekty, nabídlo se řešení přestěhovat se do těchto uvolněných prostor. 

Začátkem června 2022 byly dokončeny úpravy náhradních prostor v objektech organizace Čtyřlístek a v období 8.6.2022 – 11.6.2022 došlo k postupnému stěhování obou poskytovaných služeb, na které navazovalo kompletní vyklizení objektu na ul. Petruškova 2936/6 v Ostravě Zábřehu.

V polovině června 2022 došlo k předání objektu na ul. Petruškova 2936/6 Ostrava stavební firmě IPS Třinec, která veřejnou zakázku na celkovou rekonstrukci objektu vyhrála.

Pravidelně 1x týdně probíhají kontrolní dny již provedených prací. Práce probíhají dle stanoveného harmonogramu.

Děkujeme všem klientům, rodinným příslušníkům, zaměstnancům i spolupracujícím organizacím. Společnými silami jsme dosavadní náročnou situaci zvládli a nyní poskytujeme služby v náhradních prostorách. Veškeré kontakty zůstávají zachovány. Změnila se pouze korespondenční a doručovací adresa.

Informace o přípravách a průběhu rekonstrukce objektu na ul. Petruškova 2936/6 v Ostravě Zábřehu pro Vás podrobněji zaznamenáváme ZDE

24.7.2023: Tiskovou zprávu k rekonstrukci domova si můžete stáhnout ZDE.

Fotogalerie z průběhu rekonstrukce  je pro Vás k nahlédnutí zde

Mgr. Jan Seidler, ředitel

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.