Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Zdroje financování a povinně zveřejňované informace

HLAVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ

OSTATNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ

FINANČNÍ PROSTŘEDKY Z JINÝCH ZDROJŮ

Finanční prostředky z jiných zdrojů v roce 2023

Finanční prostředky z jiných zdrojů v roce 2022

Finanční prostředky z jiných zdrojů v roce 2021

Finanční prostředky z jiných zdrojů v roce 2020

Finanční prostředky z jiných zdrojů v roce 2019

Finanční prostředky z jiných zdrojů v roce 2018

ROZPOČET

Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2025 – 2026

Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2024 – 2025

Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2023 – 2024

Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2022 – 2023

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2021 – 2022

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020 – 2021

Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019 – 2020

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Žádost o poskytnutí informace

Povinně zveřejňované informace

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Domov Korýtko, příspěvková organizace se sídlem Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava, zastoupena Mgr. Janem Seidlerem, ředitelem, IČ 70 63 18 67, ID vcaypff jako správce osobních údajů, Vám tímto oznamuje v souladu s čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovaného pro období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024.

Označení pověřence pro ochranu osobních údajů:

Moore Advisory CZ s.r.o.

se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO 09692142

zastoupena Ing. Radovanem Haukem, jednatelem

Kontaktní údaje odpovědné osoby za pověřence pro ochranu osobních údajů:

pan Ing. Petr Štětka

e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz

tel. +420 227 031 495

KE STAŽENÍ:

Informace o zpracování osobních údajů pro uživatele služeb ke stažení

Informace o zpracování osobních údajů pro zaměstnance ke stažení

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.