Zdroje financování a povinně zveřejňované informace

HLAVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ

OSTATNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ

  • Moravskoslezský kraj – účelové dotace
  • Úřad práce v Ostravě
  • Městský obvod Ostrava-Jih
  • Nadace ČEZ
  • Sodexo Pass Česká republika a.s.
  • RWE – Život 90
  • Město Paskov
  • Obec Petrovice u Karviné
  • Fórum dárců – ČSOB pomáhá regionům
  • Tesco – Vy rozhodujete, my pomáháme

FINANČNÍ PROSTŘEDKY Z JINÝCH ZDROJŮ

2018

2016

2015

2014

 

ROZPOČET

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020 – 2021

Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019 – 2020

 

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Žádost o poskytnutí informace

Povinně zveřejňované informace

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Kontaktní osobou je Martin Krupa

T: +420 724 356 825

E: martin.krupa@gdpr-opava.cz

 

KLIMUS & PARTNERS, s.r.o., se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zastoupena Mgr. Romanem Klimusem, jednatelem

IČO: 033 73 444

E: roman@klimus.cz

T: +420 602 705 686

ID datové schránky: ewann52

KE STAŽENÍ:

Informace o zpracování osobních údajů pro uživatele sociálních služeb

Informace o zpracování osobních údajů pro zaměstnance

VZPOMÍNEJME SPOLEČNĚ: PUTOVÁNÍ

Obdobně jako v předchozích letech, i v roce 2019 jsme se připojili k projektu Vzpomínejme společně. Tématem letošního ročníku je „PUTOVÁNÍ“. Budeme rádi, pokud se s námi podělíte o své vzpomínky. Co pro Vás znamenalo putování? Jaká místa jste navštívili? Kam a jak jste putovali? Kontaktní osobou je sociální pracovnice Bc. Karolína Švajdová.

T: 596 761 621, E: karolina.svajdova (@) domovkorytko.cz