Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Nadace Via: T-Mobile Pomáháme 2020

Datum publikování: 31.03.2021

Nadace Via: T-Mobile Pomáháme 2020

Název projektu: „Multimediální stánek pro seniory v Domově Korýtko“

Podáno: 7/2020

Přiznaná částka: 44.758,- Kč.

Finanční spoluúčast PO SMO 4.973,- Kč.

Realizace projektu proběhne až v roce 2021 po ukončení opatření v rámci nouzového stavu.

Děkujeme za poskytnuté finanční prostředky.

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.