Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Paliativní péče

Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná lidem v závěru života.

KOORDINÁTORKA PALIATIVNÍ PÉČE

Koordinátorkou paliativní péče v Domově Korýtko, příspěvkové organizaci, je všeobecná sestra Mgr. Romana Ocelíková.

Kontakty:

Telefon: 596 761 648

E-mail: paliativni (@) domovkorytko.cz

LÉKAŘKA – PALIATR

Díky podpoře Krajského úřadu Moravskoslezského kraje jsme navázali spolupráci s paliatričkou MUDr. Vandou Světlíkovou. Spolupracuje s koordinátorkou paliativní péče, spolupodílí se na naplňování potřeb klientů, u kterých uplatňujeme paliativní péči či paliativní přístup a přispívá k nastavení paliativní péče v domově.

PSYCHOLOG

Díky podpoře Nadace ČEZ dochází za klienty domova 2 psycholožky. Poskytují odbornou podporu klientům dle jejich individuálních potřeb a svá doporučení předávají pečujícímu personálu.

DŘÍVE VYSLOVENÁ PŘÁNÍ

Každý člověk může rozhodnout, co si přeje nebo nepřeje v případě, že by jednoho dne potřeboval péči a již by nebyl schopen se sám vyjádřit a rozhodovat.

Institut Dříve vysloveného přání je upraven §36 zákona č. 372/2011, o zdravotních službách.

Využijte této možnosti a obraťte se na svého lékaře.

Bližší informace najdete například v letáku Cesty domů: Dříve vyslovené přání – manuál nejen pro pacienty

Také v sociální službě nás zajímá, jakou máte představu o své budoucí péčí. Informujte vedoucí služby či sociální pracovnici. Odborné poradenství Vám poskytne koordinátorka paliativní péče.

PORADENSTVÍ PRO POZŮSTALÉ

Vážení pozůstalí,

nedokážeme zmírnit Vaši bolest, můžeme Vám být nápomocni v této těžké chvíli. 

V Domově Korýtko se můžete obrátit na poradkyně pro pozůstalé:

 • Mgr. Romanu Ocelíkovou (T: 596 461 648, E: paliativni@domovkorytko.cz)
 • Mgr. Lenku Knotkovou (T: 596 761 649, E: zdravotni@domovkorytko.cz)
 • Ing. Mgr. Kristýnu Slanou (T: 596 761 647, E: socialni@domovkorytko.cz)

Připravili jsme pro Vás základní informace ke stažení:

Desatero pro pozůstalé dle PhDr. Naděždy Špatenkové, Ph.D

 1. Zapojte se do přípravy pohřbu
 2. Věnujte pozornost tomu, co jíte
 3. Zachovejte pokud možno normální režim
 4. Posuďte svůj zdravotní stav
 5. Hovořte o zemřelém člověku
 6. Dovolte si truchlit
 7. Udělejte si na truchlení čas
 8. Dovolte si zlostné pocity
 9. Dovolte druhým, aby vám pomáhali
 10. Nebojte se vyhledat / požádat o pomoc

Vzdělávání zaměstnanců domova v poradenství pro pozůstalé bylo podpořeno Nadací ČEZ.

PRAKTICKÉ INFORMACE A POTŘEBNOU PODPORU NAJDETE TAKÉ ZDE:

ZAVÁDĚNÍ PALIATIVNÍ PÉČE DO PRAXE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Domovu Korýtko, příspěvkové organizaci se podařilo jako jediné organizaci v Moravskoslezském  kraji uspět ve výzvě nadačního fondu AVAST (nyní ABAKUS) a získat finanční prostředky ve výši 1.151.000,- Kč na zavádění paliativní péče do praxe služeb v letech 2021 – 2022.

 • zaměstnanci se systematicky vzdělávají v oblasti paliativní péče; kurzy jsou připraveny zvlášť pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, všeobecné sestry i vedoucí
 • učíme se propojovat dovednosti jednotlivých odborností tak, abychom poskytovali kvalitnější a důstojnější služby
 • učíme se poskytovat odbornější podporu klientům i jejich blízkým
 • spolupracujeme s dalšími organizacemi a zkušenosti, které za dva roky získáme, budeme dále sdílet

Bližší informace o projektu získáte na programovém webu: Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory

Děkujeme nadačnímu fondu ABAKUS.

Napsali o nás: Paliativní péče v Domově Korýtko (Deník, 20.6.2023, str. 3)

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.