Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Historie

ODKUD POCHÁZÍ NÁZEV „KORÝTKO“

Dle sdělení kronikáře Úřadu městského obvodu Ostrava–Jih pojmenování lokality „korýtko“ vzniklo pravděpodobně až po 1. světové válce, během níž byl kopán úvoz pro Polaneckou dráhu. Hluboká prohlubeň připomínala opravdové koryto řeky, a tak možná právě proto získala oblast jméno Korýtko. Další možnost pojmenování mohla souviset s pramenem, který zde ostatně vyvěrá dodnes – možná také tekl v korýtku? Tak či tak, jméno Korýtko se stalo v éře první republiky ostravským pojmem, neboť zde byla známá Grobianova výletní restaurace Korýtko, která nabízela pivo z Českého akciového pivovaru v Mor. Ostravě a rybí speciality. Základy restaurace jsou dodnes u pramene patrné, existuje i snímek objektu z 20. let minulého století. Pan kronikář se však přiklání k verzi, že název souvisí s dráhou, jakožto významnější dominantou této oblasti. Ve starých mapách (před r. 1900) se tento název nikde neobjevuje, a to ani v písemnostech.


1985 VÝSTAVBA

Budova před otevřením v roce 1985

Výstavba domova důchodců byla zahájena v dubnu roku 1981. Do užívání byl domov slavnostně předán 30.dubna 1985. Výstavba a vybavení celého objektu domova byla provedena nákladem 36 miliónů Kčs. Kapacita činila 249 osob, z toho 117 „chodících“, 132 „ležících“ obyvatel. Plánovaný celkový počet zaměstnanců byl 66 osob. První klienti se do domova stěhovali 3.6.1985.


1997 GERIATRICKÝ PRACOVNÍK

Většina zaměstnanců a hlavně klientů tehdy ještě „domovů důchodců“ se v minulosti dennodenně  potýkala s typickým prostředím ústavního zařízení pro seniory. Změnit stereotypní způsob života chtělo vedení tehdejšího domova důchodců. Začalo se uvažovat o plánu, jak zdokonalit péči o seniory po všech stránkách, tedy i po stránce duševní. Vzorem byly i poznatky ze zahraničí, kde v takových zařízeních působili i zaměstnanci, kteří se zaměřovali na duševní aspekty. Nápad získal podporu vedení, tehdejšího ředitele Josefa Huška a tak od roku 1997 v domově důchodců na Petruškově ulici začali působit tzv. geriatričtí pracovníci. Pojem a funkce geriatrického pracovníka poprvé v České republice uzřelo světlo světa právě zde. Základy této práce položil PaedDr. Karol Čislikovský. Na počátku stály cíle, velké úkoly a mnoho práce. V roce 2006 pracoval na každém patře jeden geriatrický pracovník.


2003 NEJSTARŠÍ MAŽORETKY

Klub babiček mažoretek Bambulek

V srpnu roku 2003 vznikla v domově důchodců Korýtko skupina Mažoretek. Deset umělkyň s věkovým průměrem 84 let okouzlilo své obecenstvo životní energií, nadšením a smyslem pro humor. Klub babiček mažoretek měl také vlastní webové stránky a vystupoval v řadě českých měst. Babičky mažoretky Bambulky jsou od roku 2007 držitelkami českého rekordu „nejstarší mažoretky“ v České republice.


2004 DOBROVOLNICTVÍ

Domov zahájil spolupráci s občanským sdružením Senior Servis. V roce 2009 rozšířil spolupráci s další organizací – Dobrovolnickým centrem Ostrava, se kterým spolupracuje dodnes.


2007 REGISTRACE PRO 2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY

V návaznosti na zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se domov registroval pro dvě sociální služby – Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Následně došlo ke změnám v organizační struktuře. Postupně byly zrušeny 3 lůžkové pokoje. Dochází  k obnově vybavení služby tak, aby odpovídalo potřebám uživatelů. Zařízení nese název Domov pro seniory Korýtko, Ostrava Zábřeh, příspěvková organizace.


2010 ÚPRAVY PROSTOR

Úpravami vstupních prostor a kavárny získaly společenské prostory v roce 2010 moderní a svěží vzhled. Rekonstrukce vestibulu navázala na výměnu oken, která se uskutečnila v roce 2009. V roce 2011 došlo k částečné rekonstrukci koupelen na pokojích klientů.


Vzpomínková místnost

2011 DOMOV KORÝTKO

Od ledna 2011 nese zařízení název Domov Korýtko, příspěvková organizace. „Korýtko“ je historické označení oblasti, ve které domov stojí. Nejbližší autobusová zastávka i restaurace jsou rovněž označeny názvem Korýtko.


2013 VZPOMÍNÁNÍ

Na konci roku 2013 byla slavnostně otevřena místnost plná vzpomínek. Slouží klientům ke komornímu setkávání s rodinou a přáteli, oslavám, vzpomínání s vrstevníky. Domov se opakovaně připojuje k projektu „Vzpomínejme společně“.


2017 RELAXACE

Relaxační místnost s fototerapií

Na konci roku 2017 byla pro uživatele služeb zřízena nová fototerapeutická místnost, ve které mohou relaxovat a užívat si pohledu na překrásnou malbu české krajiny od akademické malířky paní Ivany Jurské-Lipské. Součástí místnosti jsou léčivé světelné panely, které simulují příjem slunečního světla i v době podzimních a zimních plískanic, 4 masážní křesla s diagnostikou napětí a ztuhlostí svalů, strop s barevně svítícími optickými vlákny připomínající hvězdné nebe, světelný sloup měnící barvy, čistička a zvlhčovač vzduchu, aromadifusér  a také zvuková aparatura pro poslech relaxační hudby.


2018 SPOLUPRÁCE S KOMUNITOU, PODPORA OSOB BLÍZKÝCH

V roce 2018 došlo k propojení aktivit klientů s místní komunitou – Pěstujeme v každém věku! Domov Korýtko zahájil spolupráci s Komunitní zahradou, z.s. Dosud nevyužité prostory zahrady, špatně přístupné pro klienty, využívají lidé z nedalekého okolí k pěstování rostlin. Významné bylo zahájení cílené podpory osob blízkých formou společenských, informativních a edukačních programů – Setkávání u čaje – za lepším přístupem k lidem s demencí.


2020 DOBA COVIDOVÁ

Rok 2020 byl pro klienty i zaměstnance domova velmi náročný. Začátkem ledna proběhla v Domově pro seniory Inspekce kvality poskytování sociální služby. Výsledek se ztrátou jediného bodu byl vynikající. Klienti i zaměstnanci si stihli v únoru užít velmi zdařilý ples plný tance a zábavy a hned vzápětí vepřové hody. Všem chutnalo a užili si hodně legrace. Zprávy o viru, který se šířil někde na druhé polovině zeměkoule nikoho neznepokojovaly. Následoval jarní tvrdý lockdown. Nejtěžší byla omezení v kontaktech – zákaz návštěv, zákaz hromadných akcí. Klienti i zaměstnanci však na jaře zažili mimořádnou vlnu solidarity, díky které si klienti mohli užít alespoň koncert pod okny domova, dobrovolníci nosili klientům ušité roušky. Na podzim, v závěru října, doputoval virus i do Domova Korýtko. Následovalo dlouhé a extrémně náročné období podobající se válečnému stavu. Zaměstnanci chodili v ochranných pracovních pomůckách, klienti byli izolováni. Až jarní paprsky roku 2021 daly na chvíli vydechnout. Na řadě klientů, zaměstnanců i rodinných příslušníků nechává tato zkušenost bolestnou stopu. Děkujeme všem, kteří domov podporovali v této náročné době.

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.