Nejčastější dotazy

JAK MOHU PODAT ŽÁDOST?

Datum publikování: 13.03.2018

K zahájení jednání v Domově Korýtko nevyplňujete žádný tiskopis. Pokud máte zájem o poskytnutí sociální služby, obraťte se na sociální pracovnici paní Simonu Kočí osobně, telefonicky nebo e-mailem. Popište situaci, v jaké se zájemce nachází, v jakých činnostech potřebuje podporu a uveďte základní identifikační a kontaktní údaje: jméno  a příjmení zájemce datum narození zájemce (z […]

JAK SE PŘIPRAVIT NA OSOBNÍ JEDNÁNÍ?

Datum publikování: 10.04.2018

Zájemce o službu musí být informován, že jej navštíví sociální pracovnice z Domova Korýtko. Osobnímu jednání se zájemcem může být přítomna i osoba, která kontaktovala sociální pracovnici, nebo jiná blízká osoba. Sociální pracovnice během osobního jednání ověřuje základní identifikační údaje, proto si připravte občanský průkaz.

CO NÁSLEDUJE PO PRVÉM KONTAKTU?

Datum publikování: 10.04.2018

Sociální pracovnice z Domova Korýtko osobně navštíví zájemce v místě jeho aktuálního pobytu. Ověří situaci a způsob, jak chce zájemce svou situaci řešit.  Představí zájemci služby domova a zjišťuje jeho potřeby, očekávání a osobní cíle. Sociální pracovnice posuzuje, zda zájemce spadá do okruhu osob, kterým je služba určena a poskytne sociální poradenství o možnostech řešení […]

JAK DLOUHO BUDU ČEKAT V EVIDENCI ŽADATELŮ?

Datum publikování: 10.04.2018

Přesný časový údaj není možno předem stanovit. Průměrná čekací doba činí 1 rok. Rozhodující je celková situace žadatele a možnosti jejího řešení, úroveň soběstačnosti žadatele, dispoziční možnosti domova.

KDY BUDU POTŘEBOVAT POSUDEK LÉKAŘE?

Datum publikování: 10.04.2018

Lékařský posudek a zprávy nepředkládejte automaticky při zahájení jednání. Sociální pracovnice Domova Korýtko Vás vyzve k doložení posudku lékaře v průběhu jednání s žadatelem, pokud má žadatel akutní infekční onemocnění, specifické zdravotní potřeby (například infúze, tracheostomii, výživu prostřednictvím PEG, sondu) a vždy, pokud žádáte o službu Domov se zvláštním režimem. Jakmile dojde k jednání o […]

MOHU SE DO DOMOVA STĚHOVAT SPOLEČNĚ S PARTNEREM?

Datum publikování: 10.04.2018

Domov nedisponuje speciálními pokoji pro manželské či partnerské dvojice. Pokud se v domově uvolní celý dvoulůžkový pokoj, pak jsou osloveny manželské a partnerské dvojice. Zpravidla se nejprve stěhuje jeden z manželů (partnerů) a s časovým odstupem druhý.

MOHU SE STĚHOVAT NA JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ?

Datum publikování: 10.04.2018

Pokud se uvolní v domově místo, řešíme nejprve požadavky stávajících uživatelů. Žadatel se stěhuje do služby na dvoulůžkový pokoj a následně může požádat o jednolůžkový pokoj.

VZPOMÍNEJME SPOLEČNĚ: PUTOVÁNÍ

Obdobně jako v předchozích letech, i v roce 2019 jsme se připojili k projektu Vzpomínejme společně. Tématem letošního ročníku je „PUTOVÁNÍ“. Budeme rádi, pokud se s námi podělíte o své vzpomínky. Co pro Vás znamenalo putování? Jaká místa jste navštívili? Kam a jak jste putovali? Kontaktní osobou je sociální pracovnice Bc. Karolína Švajdová.

T: 596 761 621, E: karolina.svajdova (@) domovkorytko.cz