Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Nejčastější dotazy

JAK MOHU PODAT ŽÁDOST?

Datum publikování: 13.03.2018

Pokud máte zájem o poskytnutí sociální služby, obraťte se na sociální pracovnici paní Simonu Kočí osobně, telefonicky nebo e-mailem. Popište situaci, v jaké se zájemce nachází, v jakých činnostech potřebuje podporu. Sociální pracovnice Vám poskytne sociální poradenství o možnostech řešení dané situace, a to i anonymně. Telefonicky: 596 761 601 nebo 739 201 193 E-mailem: zadosti (@) domovkorytko.cz Osobně nebo […]

MOHU SE STĚHOVAT NA JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ?

Datum publikování: 10.04.2018

Pokud se uvolní v domově místo, řešíme nejprve požadavky stávajících uživatelů. Žadatel se stěhuje do služby na vícelůžkový pokoj a následně může požádat o jednolůžkový pokoj.

CO NÁSLEDUJE PO PODÁNÍ ŽÁDOSTI?

Datum publikování: 10.04.2018

Sociální pracovnice z Domova Korýtko osobně navštíví žadatele v místě jeho aktuálního pobytu. Žadatel o službu musí být informován, že jej navštíví sociální pracovnice z Domova Korýtko. Osobnímu jednání může být přítomna i osoba, která kontaktovala sociální pracovnici, nebo jiná blízká osoba. Sociální pracovnice během osobního jednání ověřuje základní identifikační údaje, proto si připravte občanský […]

KDY BUDU POTŘEBOVAT POSUDEK LÉKAŘE?

Datum publikování: 10.04.2018

K žádosti o poskytnutí sociální služby přiložte posudek lékaře, který není starší než 1 kalendářní měsíc. Po posouzení žádosti budete informováni, zda jste zařazeni v evidenci žadatelů, či nikoliv. V průběhu jednání s žadatelem Vás může sociální pracovnice Domova Korýtko vyzvat k doložení posudku od odborného lékaře nebo k jeho aktualizaci, pokud je v posudku uvedeno, […]

JAK DLOUHO BUDU ČEKAT V EVIDENCI ŽADATELŮ?

Datum publikování: 10.04.2018

Přesný časový údaj není možno předem stanovit. Průměrná čekací doba činí 1 rok. Rozhodující je celková situace žadatele a možnosti jejího řešení, úroveň soběstačnosti žadatele, dispoziční možnosti domova.

MOHU SE DO DOMOVA STĚHOVAT SPOLEČNĚ S PARTNEREM?

Datum publikování: 10.04.2018

Domov nedisponuje speciálními pokoji pro manželské či partnerské dvojice. Pokud se v domově uvolní celý dvoulůžkový pokoj, pak jsou osloveny manželské a partnerské dvojice. Zpravidla se nejprve stěhuje jeden z manželů (partnerů) a s časovým odstupem druhý.

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.