Přeskočit na obsah
logo Ostrava

CO NÁSLEDUJE PO PODÁNÍ ŽÁDOSTI?

Datum publikování: 10.04.2018

Sociální pracovnice z Domova Korýtko osobně navštíví žadatele v místě jeho aktuálního pobytu. Žadatel o službu musí být informován, že jej navštíví sociální pracovnice z Domova Korýtko. Osobnímu jednání může být přítomna i osoba, která kontaktovala sociální pracovnici, nebo jiná blízká osoba. Sociální pracovnice během osobního jednání ověřuje základní identifikační údaje, proto si připravte občanský průkaz.

Sociální pracovnice ověří situaci a způsob, jak chce žadatel svou situaci řešit.  Představí služby domova a zjišťuje jeho potřeby, očekávání a osobní cíle. Sociální pracovnice posuzuje, zda žadatel spadá do okruhu osob, kterým je služba určena a poskytne sociální poradenství o možnostech řešení jeho situace.

Na základě sociálního šetření je zájemce zařazen v evidenci žadatelů (žadatel obdrží potvrzení o zařazení v evidenci) nebo nikoliv (na žádost vystaví sociální pracovnice písemné odůvodnění odmítnutí).

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.