CO NÁSLEDUJE PO PRVÉM KONTAKTU?

Datum publikování: 10.04.2018

Sociální pracovnice z Domova Korýtko osobně navštíví zájemce v místě jeho aktuálního pobytu. Ověří situaci a způsob, jak chce zájemce svou situaci řešit.  Představí zájemci služby domova a zjišťuje jeho potřeby, očekávání a osobní cíle. Sociální pracovnice posuzuje, zda zájemce spadá do okruhu osob, kterým je služba určena a poskytne sociální poradenství o možnostech řešení jeho situace. Sociální pracovnice projednává se zájemcem souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů. Na základě osobního jednání je zájemce zařazen v evidenci žadatelů (obdrží potvrzení o zařazení v evidenci) nebo nikoliv.

VZPOMÍNEJME SPOLEČNĚ: PUTOVÁNÍ

Obdobně jako v předchozích letech, i v roce 2019 jsme se připojili k projektu Vzpomínejme společně. Tématem letošního ročníku je „PUTOVÁNÍ“. Budeme rádi, pokud se s námi podělíte o své vzpomínky. Co pro Vás znamenalo putování? Jaká místa jste navštívili? Kam a jak jste putovali? Kontaktní osobou je sociální pracovnice Bc. Karolína Švajdová.

T: 596 761 621, E: karolina.svajdova (@) domovkorytko.cz