CO NÁSLEDUJE PO PRVÉM KONTAKTU?

Datum publikování: 10.04.2018

Sociální pracovnice z Domova Korýtko osobně navštíví zájemce v místě jeho aktuálního pobytu. Ověří situaci a způsob, jak chce zájemce svou situaci řešit.  Představí zájemci služby domova a zjišťuje jeho potřeby, očekávání a osobní cíle. Sociální pracovnice posuzuje, zda zájemce spadá do okruhu osob, kterým je služba určena a poskytne sociální poradenství o možnostech řešení jeho situace. Sociální pracovnice projednává se zájemcem souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů. Na základě osobního jednání je zájemce zařazen v evidenci žadatelů (obdrží potvrzení o zařazení v evidenci) nebo nikoliv.

VZPOMÍNEJME SPOLEČNĚ: HUDBA MÉHO SRDCE

Obdobně jako v předchozích letech, i v roce 2018 jsme se připojili k projektu Vzpomínejme společně. Tématem letošního ročníku je „Hudba mého srdce“. Budeme rádi, pokud se s námi podělíte o své vzpomínky. Co pro Vás v životě znamená a znamenala hudba? Máte uschovaná stará rádia nebo desky? Jaká je hudba Vašeho srdce? V případě zájmu o zapojení se do společného vzpomínání kontaktujte pracovnice volnočasových dílen (596 761 632, dilny@domovkorytko.cz).