Jak požádat o službu

MÁTE ZÁJEM O POSKYTNUTÍ SLUŽBY?

Obraťte se na sociální pracovnici domova p. Simonu Kočí, DiS.

Sociální pracovnice Vám poskytne sociální poradenství o možnostech řešení Vaší situace (i anonymně).

Abychom Vám vhodně poradili, potřebujeme přesné informace o situaci, ve které se zájemce nachází.

Pokud chcete, abychom Vás zpětně kontaktovali, je zapotřebí uvést Vaše jméno, příjmení a kontakt (například telefon nebo e-mail).

Telefonicky: 596 761 601 nebo 739 201 193 

E-mailem: zadosti (@) domovkorytko.cz

Osobně nebo poštou na adrese:

Petruškova 2936/6, Ostrava-Zábřeh

KONTAKTNÍ HODINY

PONDĚLÍ  8:00 – 17:00

STŘEDA     8:00 – 15:00

Po předchozí domluvě možno dohodnout jednání mimo uvedené hodiny.

 

Pokud nepreferujete osobní kontakt, můžete přímo podat žádost o poskytnutí příslušné služby, kterou společně s posudkem lékaře doručte na výše uvedenou adresu.

KE STAŽENÍ:

 

JEDNÁME PŘÍMO SE ZÁJEMCEM

  • Pokud zájemce není s to přijít osobně do domova, navštívíme jej osobně po předchozí dohodě v místě jeho aktuálního pobytu
  • Představíme naše služby
  • Zajímáme se o představy, očekávání a požadavky zájemce
  • Doporučíme vhodnou službu

 

ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE ŽADATELŮ

Do evidence žadatelů zařadíme zájemce, pokud

  • zájemce spadá do okruhu osob, kterým je služba určena a jeho očekávání a potřeby je možno naplnit prostřednictvím sociální služby, o kterou žádá,
  • zájemce chce řešit svou situaci pobytovou sociální službou, nebo by neposkytnutí pomoci ohrozilo jeho život nebo zdraví, nebo by totéž hrozilo osobám v jeho okolí.

Pro řazení v evidenci žadatelů je rozhodující  celková nepříznivá sociální situace žadatele. Zohledňujeme míru potřebné podpory v každodenních činnostech a možnosti jejího zajištění v domácím prostředí. Na základě doporučení zřizovatele, Magistrátu města Ostravy, jsou bodově výrazně zvýhodnění žadatelé s trvalým bydlištěm v Ostravě.

 

UZAVŘENÍ SMLOUVY

Sociální pracovnice z Domova Korýtko Vás bude osobně informovat o možnosti uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby. V rámci jednání Vás vyzve k doložení aktuálního posudku lékaře o zdravotním stavu.

Odmítnout uzavřít smlouvu může domov pouze ze zákonných důvodů, pokud

  • neposkytuje sociální službu, o kterou žádáte
  • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby
  • zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí sociální služby
  • žadateli vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytování téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy (nevztahuje se na službu Domov se zvláštním režimem)

 

Dokumenty k zahájení poskytování služby:

Posudek lékaře

Vzor smlouvy o poskytnutí sociální služby domov pro seniory

Služba Domov pro seniory: Pravidla soužití

Vzor smlouvy o poskytnutí sociální služby domov se zvláštním režimem

Služba Domov se zvláštním režimem: Naše pravidla

 

Počet evidovaných žadatelů k 31.12.2018:

Služba Domov pro seniory: 144

Služba Domov se zvláštním režimem: 54

V evidenci jsou vedeni žadatelé, kteří aktuálně potřebují službu. Žádosti pro případnou budoucí potřebu nejsou evidovány.

VZPOMÍNEJME SPOLEČNĚ: PUTOVÁNÍ

Obdobně jako v předchozích letech, i v roce 2019 jsme se připojili k projektu Vzpomínejme společně. Tématem letošního ročníku je „PUTOVÁNÍ“. Budeme rádi, pokud se s námi podělíte o své vzpomínky. Co pro Vás znamenalo putování? Jaká místa jste navštívili? Kam a jak jste putovali? Kontaktní osobou je sociální pracovnice Bc. Karolína Švajdová.

T: 596 761 621, E: karolina.svajdova (@) domovkorytko.cz