Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Jak požádat o službu

MÁTE ZÁJEM O POSKYTNUTÍ SLUŽBY?

Obraťte se na sociální pracovnici domova p. Simonu Kočí, DiS.

Sociální pracovnice Vám poskytne sociální poradenství o možnostech řešení Vaší situace (i anonymně).

Abychom Vám vhodně poradili, potřebujeme přesné informace o situaci, ve které se zájemce nachází.

Telefonicky: 596 761 601 nebo 739 201 193 

E-mailem: zadosti (@) domovkorytko.cz

Poštou na adrese:

Na Liščině 342/10, 711 00 Ostrava Hrušov

Osobně na adrese:

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava Muglinov

KONTAKTNÍ HODINY

PONDĚLÍ  8:00 – 15:00

Po předchozí domluvě možno dohodnout jednání mimo uvedené hodiny.

KE STAŽENÍ ve formátu PDF (formulář k vytištění a vyplnění ručně):

KE STAŽENÍ v editovatelné podobě (do formuláře je možno vepisovat přímo v počítači):

Pozor! Domov Korýtko, příspěvková organizace po dobu rekonstrukce objektu na ul. Petruškova 2936/6 v Ostravě Zábřehu poskytuje své služby v Ostravě Hrušově na ul. Na Liščině 342/10 a v Ostravě Muglinově na ul. Hladnovská 751/119!

CO NÁSLEDUJE PO PODÁNÍ ŽÁDOSTI?

JEDNÁNÍ S OSOBOU, KTERÁ POTŘEBUJE POSKYTNUTÍ SLUŽBY

  • Pokud žadatel není s to přijít osobně do domova, navštívíme jej po předchozí dohodě v místě jeho aktuálního pobytu
  • Představíme naše služby
  • Zjišťujeme potřeby, očekávání a požadavky
  • Doporučíme vhodnou službu

ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE ŽADATELŮ

Pokud:

  • žadatel spadá do okruhu osob, kterým je služba určena a jeho očekávání a potřeby je možno naplnit prostřednictvím sociální služby, o kterou žádá, a
  • žadatel chce řešit svou situaci pobytovou sociální službou, nebo by neposkytnutí pomoci ohrozilo jeho život nebo zdraví, nebo by totéž hrozilo osobám v jeho okolí,

zařadíme žadatele do evidence žadatelů, kteří čekají na uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Pro řazení v evidenci žadatelů je rozhodující  celková nepříznivá sociální situace žadatele. Zohledňujeme míru potřebné podpory v každodenních činnostech a možnosti jejího zajištění v domácím prostředí. Na základě doporučení zřizovatele, Magistrátu města Ostravy, jsou bodově výrazně zvýhodnění žadatelé s trvalým bydlištěm v Ostravě.

ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

UZAVŘENÍ SMLOUVY

Sociální pracovnice z Domova Korýtko Vás bude informovat o možnosti uzavřít smlouvu a zahájit poskytování sociální služby. V rámci jednání Vás vyzve k doložení aktuálního posudku lékaře o zdravotním stavu.

Odmítnout uzavřít smlouvu může domov pouze ze zákonných důvodů, pokud

  • neposkytuje sociální službu, o kterou žádáte
  • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby
  • zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí sociální služby
  • žadateli vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytování téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy (nevztahuje se na službu Domov se zvláštním režimem)

KE STAŽENÍ

Počet evidovaných žadatelů k 30.6.2023

Služba Domov pro seniory: 58

Služba Domov se zvláštním režimem: 29

V evidenci jsou vedeni žadatelé, kteří aktuálně potřebují službu. Žádosti pro případnou budoucí potřebu nejsou evidovány.

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.