Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Jak požádat o službu

MÁTE ZÁJEM O POSKYTNUTÍ SLUŽBY?

Obraťte se na sociální pracovnici domova p. Simonu Kočí, DiS.

Sociální pracovnice Vám poskytne sociální poradenství o možnostech řešení Vaší situace (i anonymně).

Abychom Vám vhodně poradili, potřebujeme přesné informace o situaci, ve které se zájemce nachází.

Telefonicky: 596 761 601 nebo 739 201 193 

E-mailem: zadosti (@) domovkorytko.cz

Osobně nebo poštou na adrese:

Petruškova 2936/6, Ostrava-Zábřeh

KONTAKTNÍ HODINY

PONDĚLÍ  8:00 – 17:00

STŘEDA     8:00 – 15:00

Po předchozí domluvě možno dohodnout jednání mimo uvedené hodiny.

Vážení žadatelé o poskytnutí sociální služby,

s ohledem na opatření směřující k zamezení šíření koronaviru přijímáme žádosti o poskytnutí sociální služby:

 • e-mailem na zadosti @ domovkorytko.cz
 • poštou zasláním na adresu Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava

Konzultovat podání žádosti můžete telefonicky na číslech:

Telefon (se záznamníkem): 596 761 601

Mobil: 739 201 193

Osobní podání žádosti v tomto období není možné. Děkujeme za pochopení.

KE STAŽENÍ:

CO NÁSLEDUJE PO PODÁNÍ ŽÁDOSTI?

JEDNÁNÍ S OSOBOU, KTERÁ POTŘEBUJE POSKYTNUTÍ SLUŽBY

 • Pokud žadatel není s to přijít osobně do domova, navštívíme jej po předchozí dohodě v místě jeho aktuálního pobytu
 • Představíme naše služby
 • Zjišťujeme potřeby, očekávání a požadavky
 • Doporučíme vhodnou službu

ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE ŽADATELŮ

Pokud:

 • žadatel spadá do okruhu osob, kterým je služba určena a jeho očekávání a potřeby je možno naplnit prostřednictvím sociální služby, o kterou žádá, a
 • žadatel chce řešit svou situaci pobytovou sociální službou, nebo by neposkytnutí pomoci ohrozilo jeho život nebo zdraví, nebo by totéž hrozilo osobám v jeho okolí,

zařadíme žadatele do evidence žadatelů, kteří čekají na uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Pro řazení v evidenci žadatelů je rozhodující  celková nepříznivá sociální situace žadatele. Zohledňujeme míru potřebné podpory v každodenních činnostech a možnosti jejího zajištění v domácím prostředí. Na základě doporučení zřizovatele, Magistrátu města Ostravy, jsou bodově výrazně zvýhodnění žadatelé s trvalým bydlištěm v Ostravě.

 

ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

UZAVŘENÍ SMLOUVY

Sociální pracovnice z Domova Korýtko Vás bude informovat o možnosti uzavřít smlouvu a zahájit poskytování sociální služby. V rámci jednání Vás vyzve k doložení aktuálního posudku lékaře o zdravotním stavu.

Před vlastním uzavřením smlouvy je žadatel po dobu pandemie povinen:

 •  prokázat COVID negativitu na základě provedeného testu PCR, který není starší než 48 hodin, nebo
 • v případě prodělání nákazy COVID ve lhůtě nejdéle 90 dnů před zahájením poskytováním služby, doložit potvrzení lékaře

Pokud byl žadatel očkován proti nákaze COVID, je nezbytné, aby byla vakcinace uvedena v posudku lékaře.

 

Odmítnout uzavřít smlouvu může domov pouze ze zákonných důvodů, pokud

 • neposkytuje sociální službu, o kterou žádáte
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby
 • zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí sociální služby
 • žadateli vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytování téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy (nevztahuje se na službu Domov se zvláštním režimem)

KE STAŽENÍ:

 

Počet evidovaných žadatelů k 15.9.2020:

Služba Domov pro seniory: 166

Služba Domov se zvláštním režimem: 102

V evidenci jsou vedeni žadatelé, kteří aktuálně potřebují službu. Žádosti pro případnou budoucí potřebu nejsou evidovány.