Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Rekonstrukce

Budova Domova Korýtko, příspěvkové organizace byla vystavěna v roce 1985. Zřizovatel, kterým je Statutární město Ostrava, plánuje celkovou rekonstrukci budovy.

Na konci roku 2018 byla schválena orgány města objemová architektonická studie „Rekonstrukce Domova Korýtko“ zpracovaná projekční kanceláří Ateliér Chválek s.r.o. Architektonická studie zapracovala požadavky zřizovatele a organizace Domova Korýtko jako poskytovatele sociálních služeb.

Tyto požadavky spočívají v:

 • Zachování kapacity 257 klientů.
 • Minimální zásahy do nosných a stropních konstrukcí.
 • Výměnu všech oken vzhledem k dispozičním úpravám pokojů.
 • Zvětšení podlahové plochy pokojů – jednolůžkové (14m²) a dvoulůžkové pokoje (19 m²).
 • Nový stravovací a prádelenský provoz.
 • Vybavení objektu novým nábytkem.
 • Buňkový systém sociálních zařízení pro 2 bytové jednotky.
 • Centrální koupelny pro imobilní klienty na každém patře.
 • Zázemí pro obslužný personál, šatny a dílny pro aktivizaci v suterénu objektu.
 • Nový společenský sál a multifunkční místnost pro aktivizaci klientů.
 • Nadstavba objektu A + externí terasy na konci budov B a C.
 • Bezbariérovost objektu a zahrady.
 • Návrh nové terasy na střeše objektu A s částečnou „zelenou“ střechou.
 • Nové situační řešení zahrady s novým mobiliářem, osvětlením, vodním prvkem a altány pro aktivní i pasivní odpočinek klientů.

V květnu 2019 zřizovatel realizoval veřejnou zakázku na zhotovitele projektové dokumentace, autorského dozoru a investiční činnosti. V srpnu 2019 byla podána námitka k veřejné zakázce a došlo k novému hodnocení podaných nabídek. V říjnu 2019 byla ve výběrovém řízení vybrána firma MS Architekti s. r. o. se kterou byla podepsána smlouva. V prosinci 2019 došlo k zahájení pravidelných „kontrolních dní“ za účelem realizace projektové dokumentace pro všechny stupně stavebního řízení.

Naši klienti a zaměstnanci organizace jsou pravidelně informováni o průběhu aktivit související s rekonstrukcí objektu a byli seznámeni se základními body schválené architektonické studie.

V roce 2020 pokračuje spolupráce s projekční kanceláří MS Architekti s.r.o. na tvorbě projektové dokumentace. Pravidelně co 14 dní se konají kontrolní dny za účasti všech zúčastněných subjektů (MS Architekti s.r.o., OI MMO, OSVZ MMO, OSR MMO, Domov Korýtko).

Otázka vhodných náhradních prostor využívaných po dobu rekonstrukce objektu Domova Korýtko je stále otevřená. Je předpoklad využití objektu příspěvkové organizace Čtyřlístek po ukončení transformace jejich soc. služeb. Doposud není stanovený předpokládaný termín zahájení stavby.

Předpokládaný harmonogram na rok 2020/21:

 • Do 4/2020 realizace projektové dokumentace stavby pro stavební povolení. Podání žádosti
  o společné povolení – do 22. 4. 2020.
 • Tvorba dokumentace pro realizaci stavby k připomínkování do 12 týdnů od nabytí právní moci společného stavebního povolení.
 • V roce 2020 zahájení hledání vhodných náhradních prostor.
 • 2020/2021 – postupné snižování kapacity zařízení.
 • 2020/2021 – vypsání veřejné zakázky zřizovatelem na zhotovitele stavby.

Rozvoj pandemie COVID-19 pozastavil v současné době veškeré aktivity související s realizací projektu Rekonstrukce Domova Korýtko.

Jan Seidler, ředitel organizace