Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Rekonstrukce

Budova Domova Korýtko, příspěvkové organizace byla vystavěna v roce 1985. Zřizovatel, kterým je Statutární město Ostrava, plánuje celkovou rekonstrukci budovy.

2018

Na konci roku 2018 byla schválena orgány města objemová architektonická studie „Rekonstrukce Domova Korýtko“ zpracovaná projekční kanceláří Ateliér Chválek s.r.o. Architektonická studie zapracovala požadavky zřizovatele a organizace Domova Korýtko jako poskytovatele sociálních služeb.

Tyto požadavky spočívaly v:

 • Zachování kapacity 257 klientů.
 • Minimální zásahy do nosných a stropních konstrukcí.
 • Výměnu všech oken vzhledem k dispozičním úpravám pokojů.
 • Zvětšení podlahové plochy pokojů – jednolůžkové (14m²) a dvoulůžkové pokoje (19 m²).
 • Nový stravovací a prádelenský provoz.
 • Vybavení objektu novým nábytkem.
 • Buňkový systém sociálních zařízení pro 2 bytové jednotky.
 • Centrální koupelny pro imobilní klienty na každém patře.
 • Zázemí pro obslužný personál, šatny a dílny pro aktivizaci v suterénu objektu.
 • Nový společenský sál a multifunkční místnost pro aktivizaci klientů.
 • Nadstavba objektu A + externí terasy na konci budov B a C.
 • Bezbariérovost objektu a zahrady.
 • Návrh nové terasy na střeše objektu A s částečnou „zelenou“ střechou.
 • Nové situační řešení zahrady s novým mobiliářem, osvětlením, vodním prvkem a altány pro aktivní i pasivní odpočinek klientů

2019

V květnu 2019 zřizovatel realizoval veřejnou zakázku na zhotovitele projektové dokumentace, autorského dozoru a investiční činnosti. V srpnu 2019 byla podána námitka k veřejné zakázce a došlo k novému hodnocení podaných nabídek. V říjnu 2019 byla ve výběrovém řízení vybrána firma MS Architekti s. r. o. se kterou byla podepsána smlouva. V prosinci 2019 došlo k zahájení pravidelných „kontrolních dní“ za účelem realizace projektové dokumentace pro všechny stupně stavebního řízení.

Naši klienti a zaměstnanci organizace byli pravidelně informováni o průběhu aktivit související s rekonstrukcí objektu a byli seznámeni se základními body schválené architektonické studie.

2020

V roce 2020 pokračuje spolupráce s projekční kanceláří MS Architekti s.r.o. na tvorbě projektové dokumentace. Pravidelně co 14 dní se konaly kontrolní dny za účasti všech zúčastněných subjektů (MS Architekti s.r.o., OI MMO, OSVZ MMO, OSR MMO, Domov Korýtko).

2021

Vedení Statutárního města Ostravy se rozhodlo pro realizaci investiční akce Rekonstrukce, nástavba a přístavba Domova Korýtko, příspěvkové organizace. Doba realizace rekonstrukce Domova Korýtko je odhadována na cca 2 roky s podmínkou vyklizení celého objektu na Petruškově ul. a přestěhování klientů do náhradních prostor.

O rekonstrukci objektu Domova Korýtko se již hovoří přibližně 10 let a jsem velmi rád, že k tomuto rozhodnutí zahájit celkovou rekonstrukci ve vedení města Ostravy došlo.

S ohledem na skutečnost, že na přelomu roku 2021/2022 v rámci procesu transformace opouští organizace Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace (služby Domov na Liščině, ul. Na Liščině 342/10 a Domov Barevný svět, ul. Hladnovská 751/119) tyto objekty, nabídlo se řešení přestěhovat se do těchto uvolněných prostor.

V současné době intenzivně pracujeme na tom, abychom dané prostory připravili. To obnáší spoustu administrativních úkonů a následnou realizaci stavebních úprav, výmalby, apod. na přelomu roku 2021/2022. Pokud se nám vše podaří stihnout, tak bychom přestěhování chtěli realizovat v únoru a březnu 2022.

Klienty a zaměstnance jsme informovali o záměrech zřizovatele o zahájení příprav na rekonstrukci na společných schůzkách v září 2021. Veškeré potřebné informace se dozvíte od vedoucích jednotlivých pater, popřípadě od sociálních pracovníků. Obrátit se můžete také na vedení domova. Informace v obecné rovině budeme zveřejňovat i na webových stránkách a facebooku domova. Své dotazy můžete zasílat také prostřednictvím formuláře: Co konkrétně Vás zajímá v rámci připravované rekonstrukce?

V průběhu měsíce října a listopadu 2021 budou sociální pracovníci klienty individuálně informovat o náhradních prostorech. Rozsah poskytovaných služeb zůstane i v náhradních prostorech zachován.

Následující období bude velice komplikované, a to nejen pro klienty a jejich blízké, ale také pro zaměstnance organizace. Budeme se snažit zajistit, aby stěhování a následný pobyt v náhradních prostorách byl pro všechny zúčastněné co nejméně náročný.

19.11.2021

Tiskovou zprávu k rekonstrukci domova si můžete stáhnout ZDE.

 

Jan Seidler, ředitel organizace