Kvalita služeb

Stěžejní prvky k zvyšování kvality poskytovaných služeb jsou:

  • podpora uživatele vychází z individuálně zjištěných potřeb a směřuje k řešení jeho nepříznivé sociální situace
  • aktivizační činnosti cílí na zapojení místní komunity
  • dobrovolnická činnost
  • pravidla služby reflektují konkrétní řešené situace
  • vzdělávání pracovníků v odborných dovednostech
  • interní hodnocení poskytované služby
  • dílčí činnosti směřující k naplnění dlouhodobých dílů a zásad v každodenní praxi služby
  • souvislá práce na naplňování zákonných požadavků
  • podněty, připomínky a stížnosti na poskytovanou službu, které vnímáme jako cenný prostředek k rozvoji služby

 

VZPOMÍNEJME SPOLEČNĚ: HUDBA MÉHO SRDCE

Obdobně jako v předchozích letech, i v roce 2018 jsme se připojili k projektu Vzpomínejme společně. Tématem letošního ročníku je „Hudba mého srdce“. Budeme rádi, pokud se s námi podělíte o své vzpomínky. Co pro Vás v životě znamená a znamenala hudba? Máte uschovaná stará rádia nebo desky? Jaká je hudba Vašeho srdce? V případě zájmu o zapojení se do společného vzpomínání kontaktujte pracovnice volnočasových dílen (596 761 632, dilny@domovkorytko.cz).