Kvalita služeb

STĚŽEJNÍ PRVKY KE ZVYŠOVÁNÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

  • podpora uživatele vycházející z individuálně zjištěných potřeb a směřující k řešení nebo neprohlubování jeho nepříznivé sociální situace
  • zvyšování odborných dovedností pracovníků
  • dobrovolnická činnost
  • aktivní spolupráce s komunitou a podpora mezigeneračního setkávání
  • hodnocení poskytované služby
  • podněty, připomínky a stížnosti na poskytovanou službu, které vnímáme jako cenný prostředek k rozvoji služby

 

KONCEPTY PÉČE, CERTIFIKACE

 

 

 

VZPOMÍNEJME SPOLEČNĚ: PUTOVÁNÍ

Obdobně jako v předchozích letech, i v roce 2019 jsme se připojili k projektu Vzpomínejme společně. Tématem letošního ročníku je „PUTOVÁNÍ“. Budeme rádi, pokud se s námi podělíte o své vzpomínky. Co pro Vás znamenalo putování? Jaká místa jste navštívili? Kam a jak jste putovali? Kontaktní osobou je sociální pracovnice Bc. Karolína Švajdová.

T: 596 761 621, E: karolina.svajdova (@) domovkorytko.cz