Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Kvalita služeb

STĚŽEJNÍ PRVKY KE ZVYŠOVÁNÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

  • podpora uživatele vycházející z individuálně zjištěných potřeb a směřující k řešení nebo neprohlubování jeho nepříznivé sociální situace
  • zvyšování odborných dovedností pracovníků
  • dobrovolnická činnost
  • aktivní spolupráce s komunitou a podpora mezigeneračního setkávání
  • hodnocení poskytované služby
  • podněty, připomínky a stížnosti na poskytovanou službu, které vnímáme jako cenný prostředek k rozvoji služby

 

STÍŽNOSTI NA KVALITU A ZPŮSOB POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Stížnost na poskytované služby můžete podat:

Ke stažení:

Pokud nebudete spokojeni s řešením stížnosti, můžete kontaktovat:

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.