Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Audit kvality služby Domov se zvláštním režimem

Datum publikování: 06.01.2022

V měsíci září 2021 celá služba domova se zvláštním režimem podstoupila dobrovolný audit kvality. Audit proběhl pod záštitou projektu Dobré duše II., který realizoval Moravskoslezský kraj.

Na službě od 15 do 17.9.2021  prováděli audit tři zkušení auditoři kvality, kteří hodnotili soulad zákona o sociálních službách a zákonných povinností s praxí na službě. Deset dnů před samotným auditem zaslali zaměstnanci služby platná vnitřní pravidla k zákonným povinnostem a standardům kvality sociálních služeb. Auditoři si prohlédli službu, zrealizovali 6 rozhovorů s klienty, dále pak vedli rozhovory se sociálními pracovníky, pracovníky v sociálních službách a také vedením Domova.

Auditoři vyhodnotili, že nejsilnější stránky služby jsou:

·         Přátelská atmosféra na pracovišti

·         Odbornost referujících pracovníků

·         Individuální plánování služby

·         Otevřenost vůči změnám

·         Webové stránky bez fotek klientů

·         Pracovníci s klienty jednají uctivě

·         Kuchyňský kout pro klienty na C4

·         Plánování rekonstrukce domova

Auditoři zpracovali závěrečnou zprávu, která bude službě sloužit k dalším postupným krokům v rámci humanizace a zkvalitňování poskytované služby.  Pracovníci díky auditu získali zkušenosti s průběhem kontroly a konstruktivní zpětnou vazbu, včetně konkrétních kroků a doporučení ke zlepšení.

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.