Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Fotografie z akcí

Sbírka potravinové pomoci

Datum publikování: 11.09.2020

Děkuji za účast a přispění do potravinové sbírky, do které jsme se jako organizace přihlásili. Velice si vážím toho, že se umíme i v této nelehké době podělit s potřebnými a naplnit tak širší poslání organizace poskytující sociální služby a pomáhající lidem v obtížné životní situaci. Mgr. Jan Seidler, ředitel

Muzikohraní

Datum publikování: 23.09.2021

Rozmanité tóny všedních i nevšedních hudebních nástrojů pohladily duše klientů Domova Korýtko. Byla radost je poslouchat! Ve dnech 14.9. a 16.9.2021 navštívila Domov Korýtko lektorka p. Markéta z Centra muzikohraní. Přivezla s sebou hudební nástroje, které nás mile překvapily svým originálním zvukem. Paní Markéta klientům rozdala nástroje, aby si je sami vyzkoušeli a doprovázeli její […]

Spolu to zvládneme !!!

Datum publikování: 18.04.2020

Obrovskou podporu seniorům i zaměstnancům vyjádřili v sobotu 18.4.2020 zástupci zdravotnické záchranné služby, hasičů, českého červeného kříže a dalších organizací – Hitrádio Orion, Vykrut – zahradní služby, Georgi Stojkov, Květiny Tropic a Flores Klimkovice. Kolona vozidel nejprve projela kolem domova a následně na parkovišti před domovem zaznělo několik písní Davida Stypky a Mirai Navrátila. Akci […]

Domov se zvláštním režimem získal Cenu kvality v sociální péči

Datum publikování: 14.11.2019

Domov Korýtko, příspěvková organizace, kterou zřizuje Statutární město Ostrava získala za sociální službu Domov se zvláštním režimem 1. místo v Ceně kvality v sociální péči v kategorii poskytovatelé sociálních služeb pro seniory v subkategorii pobytových služeb. Dne 5. listopadu 2019 si zástupci organizace převzali ocenění na slavnostním finále v prostorách Hlavního sálu Senátu Parlamentu České […]

Setkávání u čaje – za lepším přístupem k lidem s demencí

Datum publikování: 06.02.2019

V Domově Korýtko, příspěvkové organizaci připravujeme od roku 2018 setkávání s rodinnými příslušníky. Jejich cílem je edukace osob blízkých, poskytování informací a vzájemné sdílení témat, která souvisí s péči o osobu s demencí. I. SETKÁNÍ Dne 17. 9. 2018 se uskutečnilo v Domově Korýtko, příspěvkové organizaci Statutárního města Ostravy v rámci  probíhajícího „Týdne  paměti“ I. posezení u […]

Zvyšování kvality života uživatelů domova se zvláštním režimem podporou běžného způsobu života

Datum publikování: 11.12.2019

Díky finanční podpoře, kterou poskytl Život 90, byl plně realizován projekt „Zvyšování kvality života uživatelů domova se zvláštním režimem podporou běžného způsobu života“. Projekt, jehož název odráží i jeho podstatu, umožnil klientům Domova se zvláštním režimem smysluplně trávit volný čas a zapojit se do běžných denních činností – praní, žehlení, skládání prádla, čtení denního tisku. […]

Taneční zábava s Petrem Veletou a překvapením

Datum publikování: 28.11.2019

V pondělí 4. 11. 2019 večer jsme se sešli v kulturní místnosti na taneční zábavě s tanečním mistrem panem Petrem Veletou, který si s chutí zatančil s našimi uživateli. Vystoupení bylo hrazeno z Programu na podporu zdravého stárnutí MSK, Projektu cvičením ke zdraví. Na taneční zábavě vystoupil se svým tancem i tanečník Honzík Kočí, jeho […]

Beseda se spisovatelem panem Filipem Kolejákem – k projektu „Putování“

Datum publikování: 28.11.2019

Společnou akcí jsme pokračovali hned 11. listopadu.  Dopoledne proběhla v kulturní místnosti beseda se spisovatelem Filipem Kolejákem. Pozvali jsme klienty Charity sv. Alžběty a sv. Václava a pustili se do putování skrze příběhy a básně pana spisovatele. Některé byly veselé, některé smutné, vyslechli jsme si, co pan spisovatel zrovna prožíval, když svá díla psal. Při […]

Příprava na zimu

Datum publikování: 28.11.2019

A nastal ten správný čas k nakládání pozdního zelí. Uživatelé služby společnými silami loupali cibuli, krouhali zelí, které se pak zasolilo ve vaničce a zrálo do druhého dne. Druhý den se opět znovu sešli, aby ho naložili do soudku. Předtím bylo potřeba zelí řádně pošlapat, což bylo opravdu důkladné. Spolu zavzpomínali na doby, kdy s […]

Kuželkový turnaj mezi domovy

Datum publikování: 28.11.2019

Využili jsme milého pozvání zaměstnanců Domova Odry na kuželkový turnaj a ve čtvrtek 10. 10. 2019 jsme se Fordem vydali do Oder. Cesta probíhala v pohodě i díky super navigaci studentky Ostravské univerzity, která byla u nás na praxi a jela s námi jako doprovod uživatelů, horší už bylo parkování, ale i to jsme nakonec […]

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.