Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Fotografie z akcí

Hudební vystoupení seniorů a dětí ze ZŠ a MŠ Březinova

Datum publikování: 22.07.2019

Na sobotu 8. 6. 2019,  kdy se konaly Slavnosti Jihu, se senioři Domova Korýtko obzvlášť těšili. Nacvičili   si  s žáky ZŠ a MŠ  Ostrava Zábřeh, ul. Březinova  krátké pásmo  písniček  za doprovodu  kytary, na kterou hrála  paní  učitelka.  Na Slavnostech Jihu  měla proběhnout jejich  premiéra před publikem. Zpívání  mají v malíčku, ale   tréma  přece jenom […]

Dobročinný jarmark

Datum publikování: 22.07.2019

V pátek 7. 6. 2019 odpoledne se na terase Domova Korýtko konal první Dobročinný Jarmark, který pro uživatele domova zorganizovaly členky spolku BabyFit ve spolupráci s Komunitní zahradou Ostrava Jih, z.s.. Uživatelé si mohli vyrobit v kreativních dílnách dřevěné dekorace, pytlíky, sandálky či náramky. Výrobky pro uživatele domova byly zdarma, pro ostatní účastníky za drobný […]

Nejlepší nepečený dort

Datum publikování: 22.07.2019

V úterý 11. 6. 2019 se v kulturní místnosti domova konala soutěž „O nejlepší nepečený dort.“ Do soutěže se zapojila všechna patra, tedy 7 týmů nadšených cukrářů. Podmínkou bylo, že dort musí opravdu vyrobit a nazdobit uživatelé a také jeho výrobu prezentovat pomocí fotografií a mluveného slova přímo na soutěži. Do poroty zasedly vážené osobnosti […]

Kuželkový turnaj

Datum publikování: 22.07.2019

Letos se kuželkový turnaj konal až v červnu a to 4. 6. 2019 od 9.00 hodin. V napínavém turnaji se utkalo osm domovů a družstvo složené ze zástupců Úřadu městského obvodu Ostrava – Jih. Letos se kuželkového turnaje zúčastnil Mgr. Jan Dohnal, paní Šárka Zubková a paní Mgr. Barbora Cvešperová. Z domovů to pak byl […]

Kácení máje

Datum publikování: 22.07.2019

Měsíc utekl jako voda a my jsem se ve čtvrtek 30. 5. 2019 sešli, abychom pokáceli májku. Bohužel nám opět nepřálo počasí, proto akce probíhalo ve vestibulu, ale prostředí neubralo na kvalitě akce a všichni se dobře bavili. Májku nám skáceli pánové z údržby, za což jim moc děkujeme. Na této akci zazpívali uživatelé domova […]

Vestibulání stimulace v praxi

Datum publikování: 22.07.2019

Získání certifikátu pracoviště Bazální stimulace pro nás nebylo konečnou fází, ale začátkem cesty k cílené aktivizaci a podpoře klientů, kteří potřebují péči ve veškerých každodenních činnostech. Na patře C1 začaly pracovnice využívat pomůcky k  vestibulární bazální stimulaci – závěsnou síť a kuličkový vak. Přínos pro klientky je jednoznačně pozitivní. Jemné houpací pohyby, relaxační hudba a […]

Pěstujeme v každém věku!

Datum publikování: 22.07.2019

Dne 28.5. 2019 nastal dlouho očekávaný den, kdy přestalo pršet. Plni sil a elánu jsme hned ráno vyrazili  na terasu domova. Čekalo nás sázení květin. Rozdělili jsme  si zeminu, květiny i truhlíky, které byly  pořízené  v rámci projektu „ Pěstujeme v každém věku“ i nově pořízené truhlíky z prostředků Domova Korýtko. Dali jsme se do práce, […]

Sběr víček pro charitu

Datum publikování: 22.07.2019

Děkujeme zaměstnancům, uživatelům a rodinným příslušníkům za obětavou činnost při sběru víček z plastových lahví. Podařilo se vám nasbírat 62kg HDPE  (vysokohustotního polyethylenu) Po třídění a dalším mechanickém zpracování se z PET vloček vyrábí nejvíce střižové vlákno. Dále pak se vyrábí jiné materiály a předměty, např. zahradní nábytek, protihlukové stěny, lavičky, zatravňovací pásy, plotovky apod. Druhotným […]

Charitativní sbírka pro DC Adra

Datum publikování: 22.07.2019

Na přelomu března a dubna jsme navázali spolupráci s charitativními obchody dobrovolnického centra Adra Ostrava a uspořádali sbírku již nevyužitého oblečení, obuvi, hraček, či předmětů do domácnosti. Uživatelé a jejich blízcí nezklamali a přinesli velké množství věcí, do akce se již tradičně aktivně zapojili i zaměstnanci domova. Dne 12. dubna 2019 byla vyslána Adrou paní […]

Hradec nad Moravicí

Datum publikování: 22.07.2019

Na první letošní výlet jsme vyrazili 2.5.2019. Zúčastnilo se ho celkem 21 uživatelů našeho Domova s doprovody z řad zaměstnanců i osob blízkých. Měli jsme štěstí na počasí, které nám umožnilo projít se po okolí a posedět v hospůdkách na terasách. Prohlídka zámku byla velice zajímavá, dozvěděli jsme se mnoho nového.

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.