Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Hudební vystoupení seniorů a dětí ze ZŠ a MŠ Březinova

Datum publikování: 22.07.2019

Na sobotu 8. 6. 2019,  kdy se konaly Slavnosti Jihu, se senioři Domova Korýtko obzvlášť těšili.

Nacvičili   si  s žáky ZŠ a MŠ  Ostrava Zábřeh, ul. Březinova  krátké pásmo  písniček  za doprovodu  kytary, na kterou hrála  paní  učitelka.  Na Slavnostech Jihu  měla proběhnout jejich  premiéra před publikem. Zpívání  mají v malíčku, ale   tréma  přece jenom byla. Co když zapomenou slova, nebo se netrefí do melodie… Zbytečné starosti.

Po počátečních  nesnázích s dopravou stanuli  na pódiu a už jim  patřil svět. Zazněly první akordy  a všichni zpívali, jakoby v životě nic jiného  nedělali.  Odměnou jim byl bouřlivý  potlesk zúčastněného  publika. Chvilka slávy pominula, z  očí skanuly i slzičky dojetí.

Po vystoupení   a rozloučení s dětmi  a paní učitelkou si senioři odpočinuli u  občerstvení  a poté se vydali do svého domova.

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.