Práva a povinnosti

Práva vyplývají uživatelům i zaměstnancům především z Listiny základních práv a svobod. 

Ve službách, které poskytujeme, se zaměřujeme na tyto oblasti práv:

  • právo na bezpečí,
  • na soukromí,
  • právo rozhodovat se za sebe,
  • právo na ochranu osobních údajů,
  • právo na zachování lidské důstojnosti,
  • právo na informace.
  • právo stěžovat si.

 

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRO SENIORY

Jelikož v domově žijeme ve společenství osob, je zapotřebí dodržovat určité zásady. Proto jsme si na společných schůzkách stanovili Pravidla soužití služby domov pro seniory, která  jsou závazná pro zaměstnance i uživatele služby. Opakované porušování pravidel může vést k ukončení smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Pracovníkům vyplývají povinnosti také z pracovních smluv,  popisu pracovních činností a metodických postupů, podle pracovního zařazení, jejich porušení je řešeno dle zákoníku práce.

VZPOMÍNEJME SPOLEČNĚ: HUDBA MÉHO SRDCE

Obdobně jako v předchozích letech, i v roce 2018 jsme se připojili k projektu Vzpomínejme společně. Tématem letošního ročníku je „Hudba mého srdce“. Budeme rádi, pokud se s námi podělíte o své vzpomínky. Co pro Vás v životě znamená a znamenala hudba? Máte uschovaná stará rádia nebo desky? Jaká je hudba Vašeho srdce? V případě zájmu o zapojení se do společného vzpomínání kontaktujte pracovnice volnočasových dílen (596 761 632, dilny@domovkorytko.cz).