Úhrada služeb

Úhrady jsou rozděleny podle typu pokoje (jednolůžkový se samostatným příslušenstvím, jednolůžkový se sdíleným příslušenstvím, dvoulůžkový) a stravy (bez stravy, základní, s druhou večeří, výživná). Úhrada za kalendářní měsíc je stanovena s ohledem na skutečný počet dnů v kalendářním měsíci.

*Úhrada je stanovena s ohledem na klienty, jejichž stravovací potřeby jsou uspokojovány pomocí tzv. klinické enterální výživy (např. sondou, PEG, plný sipping).

** Základní strava zahrnuje snídani, nápoje, oběd, svačinu, večeři. Podle potřeby klientů může být upravena na ½ porce s doplněním nutriční podpory.

MINIMÁLNÍ ZŮSTATEK Z DŮCHODU

Po odečtení úhrady musí každému klientovi zůstat minimálně 15% z jeho příjmů. Za příjem se považují veškeré příjmy osoby, tj. nejen důchod, ale např. i příjmy z nájmů, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPČ, DPP). Pokud by klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu zůstalo méně než 15% z jeho příjmů, bude jeho úhrada po předložení potvrzení o výši příjmů snížena. A to tak, aby klientovi po zaplacení úhrady zbylo alespoň 15% z jeho příjmu. Sociální pracovnice bude následně jednat o doplácení do plné výše požadované úhrady s rodinnými příslušníky.

ÚHRADA ZA PÉČI

Měsíční úhrada za péči je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči dle § 73 odst. 4. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

PLATBA ÚHRADY

Úhrada se platí v měsíci, za který náleží. Úhradu je možno provést převodem na účet vedený u Komerční banky, a.s.: 14022761/0100 (do poznámky uveďte jméno klienta), nebo hotově do provozní pokladny domova u p. Jany Šimkové, DiS. (596 761 630, agenda.socialni@domovkorytko.cz).

 

Bližší informace k úhradám poskytují sociální pracovnice. Úplný sazebník úhrad platný od 1.2.2018 je pro Vás ke stažení ZDE.

VZPOMÍNEJME SPOLEČNĚ: HUDBA MÉHO SRDCE

Obdobně jako v předchozích letech, i v roce 2018 jsme se připojili k projektu Vzpomínejme společně. Tématem letošního ročníku je „Hudba mého srdce“. Budeme rádi, pokud se s námi podělíte o své vzpomínky. Co pro Vás v životě znamená a znamenala hudba? Máte uschovaná stará rádia nebo desky? Jaká je hudba Vašeho srdce? V případě zájmu o zapojení se do společného vzpomínání kontaktujte pracovnice volnočasových dílen (596 761 632, dilny@domovkorytko.cz).