Úhrada služeb

Úhrady jsou rozděleny podle typu pokoje (jednolůžkový se samostatným příslušenstvím, jednolůžkový se sdíleným příslušenstvím, dvoulůžkový) a stravy (bez stravy, základní, s druhou večeří). Úhrada za kalendářní měsíc je stanovena s ohledem na skutečný počet dnů v kalendářním měsíci.

Úhrady platné od 1.2.2019:

Úhrada bez stravy je stanovena s ohledem na klienty, jejichž stravovací potřeby jsou uspokojovány pomocí tzv. klinické enterální výživy (např. sondou, PEG, plný sipping).

Základní strava zahrnuje snídani, nápoje, oběd, svačinu, večeři. Podle potřeby klientů může být upravena na ½ porce s doplněním nutriční podpory.

MINIMÁLNÍ ZŮSTATEK Z DŮCHODU

Po odečtení úhrady musí každému klientovi zůstat minimálně 15% z jeho příjmů. Za příjem se považují veškeré příjmy osoby, tj. nejen důchod, ale např. i příjmy z nájmů. Klientovi, kterému by po zaplacení úhrady za ubytování a stravu zbylo méně než 15% z jeho příjmů, bude jeho úhrada po předložení potvrzení o výši příjmů snížena. Sociální pracovnice bude následně jednat o doplácení do plné výše požadované úhrady s osobami blízkými.

ÚHRADA ZA PÉČI

Měsíční úhrada za péči je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči dle § 73 odst. 4. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

PLATBA ÚHRADY

Úhrada se platí v měsíci, za který náleží. Úhradu je možno provést převodem na účet vedený u Komerční banky, a.s.: 14022761/0100, nebo hotově do provozní pokladny domova u p. Jany Šimkové, DiS. (596 761 630, agenda.socialni (@) domovkorytko.cz).

PŘEPLATKY A VRATKY ÚHRAD

V případě zaplacené úhrady vrací domov tzv. vratku úhrady za neodebranou stravu a poměrnou část příspěvku na péči. Vratky a přeplatky jsou vypláceny do 17tého dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém nárok na vratku vznikl.

VRATKY ÚHRADY ZA NEODEBRANOU STRAVU V PŘÍPADĚ ŘÁDNĚ ODHLÁŠENÉ STRAVY NEBO HOSPITALIZACE: 

 

 

 

 

 

 

 

Provozní náklady související s přípravou stravy činí 62,- Kč denně a nejsou součástí vratky.

 

VRATKY POMĚRNÉ ČÁSTI PŘÍSPĚVKU NA PÉČI:

Za každý kalendářní den nepřítomnosti od 0:00 do 23:59 se vrací poměrná část vyplaceného příspěvku na péči (dle počtu kalendářních dní v měsíci 1/28, 1/29, 1/30, 1/31).

 

Bližší informace k úhradám poskytují sociální pracovníci a vedoucí služby. Úplný sazebník úhrad platný od 1.2.2019 je pro Vás ke stažení ZDE.

VZPOMÍNEJME SPOLEČNĚ: PUTOVÁNÍ

Obdobně jako v předchozích letech, i v roce 2019 jsme se připojili k projektu Vzpomínejme společně. Tématem letošního ročníku je „PUTOVÁNÍ“. Budeme rádi, pokud se s námi podělíte o své vzpomínky. Co pro Vás znamenalo putování? Jaká místa jste navštívili? Kam a jak jste putovali? Kontaktní osobou je sociální pracovnice Bc. Karolína Švajdová.

T: 596 761 621, E: karolina.svajdova (@) domovkorytko.cz