Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Úhrada služeb

Úhrady jsou rozděleny podle objektu ubytování, typu pokoje a stravy. Úhrada za kalendářní měsíc je stanovena s ohledem na skutečný počet dnů v kalendářním měsíci. Základní strava zahrnuje snídani, přesnídávku, oběd, svačinu, večeři. Pro klienty se specifickými potřebami nabízíme stravu s 2. večeří. S ohledem na klienty, jejichž stravovací potřeby jsou uspokojovány pomocí tzv. klinické enterální výživy (např. sondou, PEG, plný sipping), jsou stanoveny také úhrady bez stravy.

Úhrady platné od 1.7.2023:

MINIMÁLNÍ ZŮSTATEK

Po odečtení úhrady musí každému klientovi zůstat minimálně 15% z jeho příjmů. Za příjem se považují veškeré příjmy osoby, tj. nejen důchod, ale např. i příjmy z nájmů. Klientovi, kterému by po zaplacení úhrady za ubytování a stravu zbylo méně než 15% z jeho příjmů, bude jeho úhrada po předložení potvrzení o výši příjmů snížena. Sociální pracovnice bude následně jednat o doplácení do plné výše požadované úhrady s osobami blízkými.

ÚHRADA ZA PÉČI

Měsíční úhrada za péči je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči dle § 73 odst. 4. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

PLATBA ÚHRADY

Úhrada se platí v měsíci, za který náleží. Úhradu je možno provést převodem na účet vedený u Komerční banky, a.s.: 14022761/0100, nebo hotově do provozní pokladny domova u p. Jany Šimkové, DiS. (596 761 630, agenda.socialni (@) domovkorytko.cz).

PŘEPLATKY A VRATKY ÚHRAD

V případě zaplacené úhrady vrací domov tzv. vratku úhrady za neodebranou stravu a poměrnou část příspěvku na péči. Vratky a přeplatky jsou vypláceny do 17tého dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém nárok na vratku vznikl.

VRATKY ÚHRADY ZA NEODEBRANOU STRAVU V PŘÍPADĚ ŘÁDNĚ ODHLÁŠENÉ STRAVY NEBO HOSPITALIZACE: 

Vratky od 1.7.2023:

Náklady související s přípravou stravy jsou součástí vratky.

VRATKY POMĚRNÉ ČÁSTI PŘÍSPĚVKU NA PÉČI:

Za každý kalendářní den nepřítomnosti od 0:00 do 23:59 se vrací poměrná část vyplaceného příspěvku na péči (dle počtu kalendářních dní v měsíci 1/28, 1/29, 1/30, 1/31).

Bližší informace k úhradám poskytují sociální pracovníci a vedoucí služby.

Sazebník úhrad platný od 1.7.2023 je pro Vás ke stažení ZDE.

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.