Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Úhrada služeb

Úhrady platné od 1.1.2023:

Úhrady jsou rozděleny podle objektu ubytování, typu pokoje a stravy. Úhrada za kalendářní měsíc je stanovena s ohledem na skutečný počet dnů v kalendářním měsíci. Základní strava zahrnuje snídani, přesnídávku, oběd, svačinu, večeři. Pro klienty se specifickými potřebami nabízíme stravu s 2. večeří. S ohledem na klienty, jejichž stravovací potřeby jsou uspokojovány pomocí tzv. klinické enterální výživy (např. sondou, PEG, plný sipping), jsou stanoveny také úhrady bez stravy.

MINIMÁLNÍ ZŮSTATEK

Po odečtení úhrady musí každému klientovi zůstat minimálně 15% z jeho příjmů. Za příjem se považují veškeré příjmy osoby, tj. nejen důchod, ale např. i příjmy z nájmů. Klientovi, kterému by po zaplacení úhrady za ubytování a stravu zbylo méně než 15% z jeho příjmů, bude jeho úhrada po předložení potvrzení o výši příjmů snížena. Sociální pracovnice bude následně jednat o doplácení do plné výše požadované úhrady s osobami blízkými.

ÚHRADA ZA PÉČI

Měsíční úhrada za péči je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči dle § 73 odst. 4. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

PLATBA ÚHRADY

Úhrada se platí v měsíci, za který náleží. Úhradu je možno provést převodem na účet vedený u Komerční banky, a.s.: 14022761/0100, nebo hotově do provozní pokladny domova u p. Jany Šimkové, DiS. (596 761 630, agenda.socialni (@) domovkorytko.cz).

PŘEPLATKY A VRATKY ÚHRAD

V případě zaplacené úhrady vrací domov tzv. vratku úhrady za neodebranou stravu a poměrnou část příspěvku na péči. Vratky a přeplatky jsou vypláceny do 17tého dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém nárok na vratku vznikl.

VRATKY ÚHRADY ZA NEODEBRANOU STRAVU V PŘÍPADĚ ŘÁDNĚ ODHLÁŠENÉ STRAVY NEBO HOSPITALIZACE: 

Vratky od 1.1.2023:

Náklady související s přípravou stravy jsou součástí vratky.

VRATKY POMĚRNÉ ČÁSTI PŘÍSPĚVKU NA PÉČI:

Za každý kalendářní den nepřítomnosti od 0:00 do 23:59 se vrací poměrná část vyplaceného příspěvku na péči (dle počtu kalendářních dní v měsíci 1/28, 1/29, 1/30, 1/31).

Bližší informace k úhradám poskytují sociální pracovníci a vedoucí služby.

Sazebník úhrad platný od 1.1.2023 je pro Vás ke stažení ZDE.

 

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.