Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Připravujeme

01.06.
2022

Změna sazebníku úhrad od 1.6.2022

Vážení uživatelé služeb, rodinní příslušníci, s ohledem na plánované stěhování do náhradní...

>> Dočíst se více

Aktuality

PŘIPRAVUJEME SE NA STĚHOVÁNÍ DO NÁHRADNÍCH PROSTOR

Datum publikování: 09.05.2022

V současné době i nadále pokračují stavební úpravy našich náhradních prostor v objektech organizace Čtyřlístek. Pravidelně 1x týdně probíhají kontrolní dny již provedených prací. Práce v náhradních prostorách by měly být stavební firmou HAOSPOL s.r.o. dokončeny k 7. 6. 2022 a následně prostory předány k užívání. K datu 15. 6. 2022 dojde k předání objektu Domova Korýtko […]

Pokračovat

Informace o přípravách na rekonstrukci domova

Datum publikování: 04.05.2022

Vážení, chtěl bych Vás touto formou informovat ve věci plánované rekonstrukce objektu Domova Korýtko, ve kterém poskytujeme sociální službu. Vedení Statutárního města Ostravy se rozhodlo pro realizaci investiční akce Rekonstrukce, nástavba a přístavba Domova Korýtko, příspěvkové organizace. Doba realizace rekonstrukce Domova Korýtko je odhadována na cca 2 roky s podmínkou vyklizení celého objektu na Petruškově […]

Pokračovat

ZAVÁDÍME PALIATIVNÍ PÉČI DO PRAXE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Datum publikování: 08.04.2022

Domovu Korýtko, příspěvkové organizaci se podařilo jako jediné organizaci v Moravskoslezském  kraji uspět ve výzvě nadačního fondu AVAST (nyní ABAKUS) a získat finanční prostředky ve výši 1.151.000,- Kč na zavádění paliativní péče do praxe služeb v letech 2021 – 2022. zaměstnanci se systematicky vzdělávají v oblasti paliativní péče; kurzy jsou připraveny zvlášť pro pracovníky v […]

Pokračovat

INFORMACE MĚSTA OSTRAVY O MOŽNOSTECH POMOCI LIDEM NA UKRAJINĚ

Datum publikování: 02.03.2022

Informace o možnostech pomoci lidem na Ukrajině najdete na webových stránkách „Sociální věcí Ostrava“ https://socialniveci.ostrava.cz/ukrajina-informace-ostrava/.

Pokračovat

O domově Korýtko

Domov Korýtko poskytuje v Ostravě Zábřehu 2 pobytové sociální služby:

Domov pro seniory s kapacitou 148 míst. (Od 1.6.2022 s kapacitou 108 míst.)

Domov se zvláštním režimem s kapacitou 47 míst. (Od 1.6.2022 s kapacitou 36 míst.)

Od září 2021 dochází k postupnému snižování kapacity obou služeb z důvodu příprav na rekonstrukci a stěhování domova do náhradních prostor.

Budova byla postavena v roce 1985 v klidném prostředí nízké bytové zástavby s rodinnými domy, v blízkosti lesa a povodí řeky Odry. Součástí areálu domova je velká zahrada. V dosahu je kostel, řada obchodů, nákupní středisko Kotva, městská hromadná doprava.

Jak požádat o službu

Pokud máte zájem o poskytnutí našich služeb, obraťte se na sociální pracovnici Simonu Kočí, DiS.

+420 596 761 601

+420 739 201 193

zadosti@domovkorytko.cz

Požádat o službu

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo