Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Aktuality

PŘIPRAVUJEME SE NA STĚHOVÁNÍ DO NÁHRADNÍCH PROSTOR

Datum publikování: 09.05.2022

V současné době i nadále pokračují stavební úpravy našich náhradních prostor v objektech organizace Čtyřlístek. Pravidelně 1x týdně probíhají kontrolní dny již provedených prací. Práce v náhradních prostorách by měly být stavební firmou HAOSPOL s.r.o. dokončeny k 7. 6. 2022 a následně prostory předány k užívání. K datu 15. 6. 2022 dojde k předání objektu Domova Korýtko […]

Informace o přípravách na rekonstrukci domova

Datum publikování: 04.05.2022

Vážení, chtěl bych Vás touto formou informovat ve věci plánované rekonstrukce objektu Domova Korýtko, ve kterém poskytujeme sociální službu. Vedení Statutárního města Ostravy se rozhodlo pro realizaci investiční akce Rekonstrukce, nástavba a přístavba Domova Korýtko, příspěvkové organizace. Doba realizace rekonstrukce Domova Korýtko je odhadována na cca 2 roky s podmínkou vyklizení celého objektu na Petruškově […]

ZAVÁDÍME PALIATIVNÍ PÉČI DO PRAXE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Datum publikování: 08.04.2022

Domovu Korýtko, příspěvkové organizaci se podařilo jako jediné organizaci v Moravskoslezském  kraji uspět ve výzvě nadačního fondu AVAST (nyní ABAKUS) a získat finanční prostředky ve výši 1.151.000,- Kč na zavádění paliativní péče do praxe služeb v letech 2021 – 2022. zaměstnanci se systematicky vzdělávají v oblasti paliativní péče; kurzy jsou připraveny zvlášť pro pracovníky v […]

INFORMACE MĚSTA OSTRAVY O MOŽNOSTECH POMOCI LIDEM NA UKRAJINĚ

Datum publikování: 02.03.2022

Informace o možnostech pomoci lidem na Ukrajině najdete na webových stránkách „Sociální věcí Ostrava“ https://socialniveci.ostrava.cz/ukrajina-informace-ostrava/.

Osvěta: přednášky, besedy, divadelní představení či Setkání u čaje

Datum publikování: 06.08.2019

V Domově Korýtko, příspěvkové organizaci připravujeme od roku 2018 setkávání s rodinnými příslušníky. Jejich cílem je edukace osob blízkých, poskytování informací a vzájemné sdílení témat, která souvisí s péči o osobu s demencí. První ročník setkávání u čaje byl podpořen Nadačním fondem Tesco – Vy rozhodujete, my pomáháme. 2018 I. SETKÁNÍ Dne 17. 9. 2018 […]

POMÁHEJ POHYBEM: DĚKUJEME ZA PODPORU

Datum publikování: 04.02.2022

Děkujeme všem, kteří podpořili projekt Domova Korýtko v rámci výzvy Pomáhej pohybem! Díky Vám jsme dosáhli požadovaného cíle. Prostřednictvím Nadace ČEZ jsme obdrželi finanční částku 80.000,- Kč. Získané finanční prostředky jsme použili k zavedení psychologického poradenství. V Domově Korýtko, příspěvkové organizaci se mohou klienti nově obracet na psychologa. Mgr. Jan Vantuch je v domově přítomen […]

Úspěšný reaudit České alzheimerovské společnosti

Datum publikování: 04.01.2022

Domov Korýtko, příspěvková organizace zřizovaná Statutárním městem Ostrava, obhájila dne 16.12.2021 „Certifikát Vážka“ v péči o osoby s demencí a Alzheimerovou chorobou . První certifikace proběhla v únoru 2019. Část pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem (patro C4) prošla úspěšně prvním reauditem České alzheimerovské společnosti. Hodnocena byla úroveň  péče, včetně důstojných podmínek pro uživatele s demencí. Pracovníci se […]

Omezení v uzavírání smluv o poskytnutí sociálních služeb

Datum publikování: 31.08.2021

Vážení žadatelé o poskytnutí sociální služby, s ohledem na plánovanou celkovou rekonstrukci objektu Domova Korýtko, příspěvkové organizace a snižování kapacity obou sociálních služeb po dobu rekonstrukce, dochází od 1.9.2021 k dočasnému zastavení uzavírání nových smluv o poskytnutí sociální služby. Žadatelé, kteří byli k 31.8.2021 vedeni v evidenci žadatelů, budou kontaktováni sociální pracovnicí domova v průběhu […]

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI

Datum publikování: 24.11.2021

Vážené klientky a klienti domova, vážení rodinní příslušníci, vážení zaměstnanci, v období od 1.7.2021 do 16.8.2021 jsme prováděli sběr dat v rámci dotazníkového šetření spokojenosti. Děkujeme všem, kteří využili tuto možnost poskytnout zpětnou vazbu k poskytovaným službám. Velmi si ji ceníme. Se získanými informacemi budeme pracovat při dalším rozvoji služby. Výstupy v obecné rovině jsme […]

OZO Ostrava podpořilo projekt Domova Korýtko

Datum publikování: 23.11.2021

Domov Korýtko uspěl v pátém ročníku Tematických výzev OZO Ostrava a od odpadové společnosti získal 32 500 korun na projekt Světlo na konci tunelu, v němž půjde o celoroční předplatné na noviny a časopisy a jednu podzimní společenskou akci pro všechny obyvatele domova, kteří měli v uplynulém roce jen málo možností navzájem se potkávat. Jde o jeden […]

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.