Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Aktuality

OMEZENÍ NÁVŠTĚV A AKTUÁLNÍ INFORMACE O VÝVOJI SITUACE V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ COVID 19 V DOMOVĚ

Datum publikování: 07.12.2021

Vážení rodinní příslušníci, z důvodů přítomnosti nákazy Covid-19 v našem zařízení platí od 2. 11. 2021 do 12.12.2021 zákaz návštěv našich klientů. Opatřením chceme zmírnit šíření nákazy a ochránit naše klienty, Vaše rodinné příslušníky, před případnou nákazou. Toto rozhodnutí také vychází z doporučení Krajské hygienické stanice v Ostravě, se kterou úzce spolupracujeme. Pokud se situace […]

PF 2022

Datum publikování: 02.12.2021

Vážení uživatelé služeb, rodinní příslušníci, zaměstnanci, z celého srdce Vám přejeme příjemné prožití doby adventní, nadcházejících svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2022! Pevné zdraví, dostatek síly a optimismu! Mgr. Jan Seidler, ředitel

Informace o přípravách na rekonstrukci domova

Datum publikování: 19.11.2021

Vážení, chtěl bych Vás touto formou informovat ve věci plánované rekonstrukce objektu Domova Korýtko, ve kterém poskytujeme sociální službu. Vedení Statutárního města Ostravy se rozhodlo pro realizaci investiční akce Rekonstrukce, nástavba a přístavba Domova Korýtko, příspěvkové organizace. Doba realizace rekonstrukce Domova Korýtko je odhadována na cca 2 roky s podmínkou vyklizení celého objektu na Petruškově […]

Pracovník / pracovnice v sociálních službách

Datum publikování: 07.10.2021

Nabízíme platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 4. platová třída, možnost postupu po zapracování do 5. platové třídy jako „klíčový pracovník“ příplatky za SO, NE, NOC a svátky, osobní příplatek a možnost mimořádných odměn čerpání FKSP (příspěvek na dovolenou a rekreaci, příspěvek na penzijní pojištění, kulturní a sportovní akce, dětské tábory) oběd za cenu […]

Omezení v uzavírání smluv o poskytnutí sociálních služeb

Datum publikování: 31.08.2021

Vážení žadatelé o poskytnutí sociální služby, s ohledem na plánovanou celkovou rekonstrukci objektu Domova Korýtko, příspěvkové organizace a snižování kapacity obou sociálních služeb po dobu rekonstrukce, dochází od 1.9.2021 k dočasnému zastavení uzavírání nových smluv o poskytnutí sociální služby. Žadatelé, kteří byli k 31.8.2021 vedeni v evidenci žadatelů, budou kontaktováni sociální pracovnicí domova v průběhu […]

POMÁHEJ POHYBEM: DĚKUJEME ZA PODPORU

Datum publikování: 23.11.2021

Děkujeme všem, kteří podpořili projekt Domova Korýtko v rámci výzvy Pomáhej pohybem! Díky Vám jsme dosáhli požadovaného cíle. Prostřednictvím Nadace ČEZ jsme obdrželi finanční částku 80.000,- Kč. Získané finanční prostředky jsme použili k zavedení psychologického poradenství. V Domově Korýtko, příspěvkové organizaci se mohou klienti nově obracet na psychologa. Mgr. Jan Vantuch je v domově přítomen […]

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI

Datum publikování: 24.11.2021

Vážené klientky a klienti domova, vážení rodinní příslušníci, vážení zaměstnanci, v období od 1.7.2021 do 16.8.2021 jsme prováděli sběr dat v rámci dotazníkového šetření spokojenosti. Děkujeme všem, kteří využili tuto možnost poskytnout zpětnou vazbu k poskytovaným službám. Velmi si ji ceníme. Se získanými informacemi budeme pracovat při dalším rozvoji služby. Výstupy v obecné rovině jsme […]

Osvěta: přednášky, besedy, divadelní představení či Setkání u čaje

Datum publikování: 06.08.2019

V Domově Korýtko, příspěvkové organizaci připravujeme od roku 2018 setkávání s rodinnými příslušníky. Jejich cílem je edukace osob blízkých, poskytování informací a vzájemné sdílení témat, která souvisí s péči o osobu s demencí. 2018 I. SETKÁNÍ Dne 17. 9. 2018 se uskutečnilo v Domově Korýtko, příspěvkové organizaci Statutárního města Ostravy v rámci  probíhajícího „Týdne  paměti“ I. posezení […]

OZO Ostrava podpořilo projekt Domova Korýtko

Datum publikování: 23.11.2021

Domov Korýtko uspěl v pátém ročníku Tematických výzev OZO Ostrava a od odpadové společnosti získal 32 500 korun na projekt Světlo na konci tunelu, v němž půjde o celoroční předplatné na noviny a časopisy a jednu podzimní společenskou akci pro všechny obyvatele domova, kteří měli v uplynulém roce jen málo možností navzájem se potkávat. Jde o jeden […]

KONTAKTUJTE SVÉ BLÍZKÉ PŘES CHYTRÝ TELEFON ČI VIDEO POZDRAVEM

Datum publikování: 13.04.2020

Vážení rodinní příslušníci, uvědomujeme si, že pro mnohé klienty je současná situace velmi náročná a zákaz návštěv této situaci neprospívá. Pro obrazový nebo telefonní kontakt s Vašimi blízkými, je každé patro vybaveno chytrým telefonem, který umožňuje video hovory s vámi. B2 +420 607 069 013 B3 +420 607 068 244 B4 +420 607 069 706 […]