Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Aktuality

Rekonstrukce objektu domova na ul. Petruškova

Datum publikování: 25.05.2023

Vážení, chtěl bych Vás touto formou informovat o průběhu rekonstrukce objektu Domova Korýtko, ve kterém poskytujeme sociální službu. Vedení Statutárního města Ostravy se rozhodlo pro realizaci investiční akce Rekonstrukce, nástavba a přístavba Domova Korýtko, příspěvkové organizace. Doba realizace rekonstrukce Domova Korýtko je odhadována na cca 2 roky s podmínkou vyklizení celého objektu na Petruškově ul. […]

KONTAKTY PO STĚHOVÁNÍ ZŮSTALY ZACHOVÁNY

Datum publikování: 16.06.2022

Domov Korýtko, příspěvková organizace se z důvodu celkové rekonstrukce objektu na ul. Petruškova 2936/6, Ostrava přestěhoval do náhradních prostor. Vedení a správa organizace má zázemí v objektu Na Liščině 10, Ostrava Hrušov. V tomto objektu je poskytována služba Domov pro seniory s kapacitou 40 míst. V objektu na ul. Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava Muglinov […]

Dobrovolníci jsou u nás vítáni!

Datum publikování: 24.05.2023

Těšíme se na dobré duše, které si najdou čas a přijdou do Domova Korýtko příjemně strávit čas s lidmi v seniorském věku. Více informací v přiloženém letáčku. Spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem ADRA. Kontaktní osobou v domově pro více informací je Mgr. Karolína Stachová (T: 596 761 614, E: karolina.stachova@domovkorytko.cz).

Na právech klientů nám záleží. Obnovili jsme pozici ombudsmanky.

Datum publikování: 06.04.2023

Od 3. února 2023 se mohou klienti domova obracet na domovní ombudsmanku. PhDr. Markéta Vaculová, MBA dochází do domova 1x za 14 dní. Kontakty: E: ombudsman@domovkorytko.cz T: 731 406 570 Co paní ombudsmanka řeší? Povinnosti ombudsmanky Oprávnění ombudsmanky Zaměstnanci organizace jsou povinni poskytnout ombudsmance nezbytnou součinnost (např. objasnění kontextu situací). Letáček je pro Vás ke stažení […]

Neziskovky 2022: PALIATIVNÍ PÉČE SENIORŮM

Datum publikování: 05.01.2023

Děkujeme za podporu Nadaci ČEZ, prostřednictvím které jsme mohli zajistit klientům intervence odborného psychologa a paliatra. Z nadačního příspěvku bylo hrazeno vzdělávání 3 zaměstnanců v oblasti poradenství pro pozůstalé. Do služby jsme pořídili mobilní přístroj EKG. Děkujeme za poskytnuté finanční prostředky.

KVALITA PÉČE JE PRO NÁS ZÁSADNÍ: ZAVÁDÍME PALIATIVNÍ PÉČI DO PRAXE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Datum publikování: 08.04.2022

Domovu Korýtko, příspěvkové organizaci se podařilo jako první organizaci v Moravskoslezském  kraji uspět ve výzvě nadačního fondu AVAST (nyní ABAKUS) a získat finanční prostředky ve výši 1.151.000,- Kč na zavádění paliativní péče do praxe služeb v letech 2021 – 2022. V uplatňování paliativní péče pokračujeme i po ukončení projektu. Bližší informace o projektu získáte na […]

Uzavíráme nové smlouvy, opět přijímáme klienty do služeb Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

Datum publikování: 15.07.2022

Vážení žadatelé o poskytnutí sociální služby, v měsíci červnu 2022 se pobytové služby Domova Korýtko, příspěvkové organizace přestěhovaly z důvodu rekonstrukce objektu na ul. Petruškova 6 v Ostravě Zábřehu do náhradních prostor. V objektu Na Liščině 342/10 v Ostravě Hrušově poskytujeme pobytovou službu Domov pro seniory s kapacitou 40 míst. V objektu na ul. Hladnovská […]

Osvěta: přednášky, besedy, divadelní představení či Setkání u čaje

Datum publikování: 06.08.2019

V Domově Korýtko, příspěvkové organizaci připravujeme od roku 2018 setkávání s rodinnými příslušníky. Jejich cílem je edukace osob blízkých, poskytování informací a vzájemné sdílení témat, která souvisí s péči o osobu s demencí. První ročník setkávání u čaje byl podpořen Nadačním fondem Tesco – Vy rozhodujete, my pomáháme. 2018 I. SETKÁNÍ Dne 17. 9. 2018 […]

POMÁHEJ POHYBEM: DĚKUJEME ZA PODPORU

Datum publikování: 04.02.2022

Děkujeme všem, kteří podpořili projekt Domova Korýtko v rámci výzvy Pomáhej pohybem! Díky Vám jsme dosáhli požadovaného cíle. Prostřednictvím Nadace ČEZ jsme obdrželi finanční částku 80.000,- Kč. Získané finanční prostředky jsme použili k zavedení psychologického poradenství. V Domově Korýtko, příspěvkové organizaci se mohou klienti nově obracet na psychologa. Mgr. Jan Vantuch je v domově přítomen […]

Úspěšný reaudit České alzheimerovské společnosti

Datum publikování: 04.01.2022

Domov Korýtko, příspěvková organizace zřizovaná Statutárním městem Ostrava, obhájila dne 16.12.2021 „Certifikát Vážka“ v péči o osoby s demencí a Alzheimerovou chorobou . První certifikace proběhla v únoru 2019. Část pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem (patro C4) prošla úspěšně prvním reauditem České alzheimerovské společnosti. Hodnocena byla úroveň  péče, včetně důstojných podmínek pro uživatele s demencí. Pracovníci se […]

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.