Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Aktuality

Probíhá rekonstrukce objektu domova na ul. Petruškova

Datum publikování: 25.05.2023

Vážení, chtěl bych Vás touto formou informovat o průběhu rekonstrukce objektu Domova Korýtko, ve kterém poskytujeme sociální službu. Vedení Statutárního města Ostravy se rozhodlo pro realizaci investiční akce Rekonstrukce, nástavba a přístavba Domova Korýtko, příspěvkové organizace. Doba realizace rekonstrukce Domova Korýtko je odhadována na cca 2 roky s podmínkou vyklizení celého objektu na Petruškově ul. […]

KONTAKTY ZŮSTALY ZACHOVÁNY

Datum publikování: 16.06.2022

Domov Korýtko, příspěvková organizace se z důvodu celkové rekonstrukce objektu na ul. Petruškova 2936/6, Ostrava přestěhoval do náhradních prostor. Vedení a správa organizace má zázemí v objektu Na Liščině 10, Ostrava Hrušov. V tomto objektu je poskytována služba Domov pro seniory s kapacitou 40 míst. V objektu na ul. Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava Muglinov […]

Šetření spokojenosti s poskytovanými službami

Datum publikování: 15.09.2023

Vážení rodinní příslušníci, vážená paní, vážený pane, obracíme se na Vás s žádostí o Vaše vyjádření ke kvalitě námi poskytovaných sociálních služeb prostřednictvím dotazníkového šetření spokojenosti. Dotazníkové šetření probíhá v termínu od 11. 9. do 15. 10. 2023 ve všech organizacích poskytujících sociální služby, jejíchž zřizovatelem je Statutární město Ostrava. Dotazník spokojenosti je pro Vás […]

Přidej se k týmu pečujících v domově se zvláštním režimem!

Datum publikování: 02.08.2023

Co získáte, pokud se přidáte do mého týmu? Nastavení směn společně doladíme, rozvrhneme maximálně 15 dvanáctek v měsíci. Pár požadavků na volno ani vzdělání nejsou překážkou. Co u nás budete dělat? Líbí se Vám naše nabídka? K zahájení práce potřebujete: Životopisy a motivační dopisy zasílejte na e-mail volnamista@domovkorytko.cz, případně poštou k rukám Ing. Viery Konderlové.Informace k výběrovému […]

V Domově Korýtko pokračuje celková rekonstrukce

Datum publikování: 25.07.2023

Třináct měsíců probíhají stavební práce v ostravském Domově Korýtko, který se po řadě let dočkal celkové rekonstrukce. Díky ní bude objekt z osmdesátých let minulého století, vystavěný v socialistickém stylu a před rekonstrukcí stižený již mnohými poruchami, náležet mezi architektonicky přitažlivé a nejmodernější pobytové zařízení pro seniory. Po komplexní rekonstrukci se zařízení zcela promění. Projektovou dokumentaci zpracovala společnost […]

Dobrovolníci jsou u nás vítáni!

Datum publikování: 24.05.2023

Jaké důvody vedou dobrovolníky do Domova Korýtko? Naše dobrovolnice sdílela své pocity z návštěv 93leté klientky. Třeba Vás její slova inspirují ke kontaktování Dobrovolnického centra ADRA Ostrava, které k nám dobrovolníky vysílá (školí je, pojišťuje a maximálně o ně pečuje). Přečtěte si její příběh Proč jsem dobrovolnicí ADRA. Těšíme se na další dobré duše, které […]

Neziskovky 2023: ROZVOJ KVALITY SLUŽEB ZVYŠOVÁNÍM KVALIFIKACE ZAMĚSTNANCŮ

Datum publikování: 12.07.2023

Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu vzdělávání zaměstnanců v roce 2023. Díky podpoření projektu se budeme moci vzdělávat v arteterapii, mediaci, facilitaci a používání defibrilačního přístroje. Celková výše poskytnutého nadačního příspěvku činí 118.000,- Kč.

Změny úhrad od 1.7.2023

Datum publikování: 09.06.2023

Od 1.7.2023 dochází ke změně úhrad. Denní úhrada za stravu se zvyšuje o 11,- Kč, denní úhrada za ubytování o 4,- Kč. Celkem se zvyšuje denní úhrada o 15,- Kč. Sazebník úhrad platný od 1.7.2023 je pro Vás ke stažení ZDE. Přehledné tabulky najdete rovněž https://domovkorytko.ostrava.cz/cenik-sluzeb/

Na právech klientů nám záleží. Obnovili jsme pozici ombudsmanky.

Datum publikování: 06.04.2023

Od 3. února 2023 se mohou klienti domova obracet na domovní ombudsmanku. PhDr. Markéta Vaculová, MBA dochází do domova 1x za 14 dní. Kontakty: E: ombudsman@domovkorytko.cz T: 731 406 570 Co paní ombudsmanka řeší? Povinnosti ombudsmanky Oprávnění ombudsmanky Zaměstnanci organizace jsou povinni poskytnout ombudsmance nezbytnou součinnost (např. objasnění kontextu situací). Letáček je pro Vás ke stažení […]

KVALITA PÉČE JE PRO NÁS ZÁSADNÍ: ZAVÁDÍME PALIATIVNÍ PÉČI DO PRAXE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Datum publikování: 08.04.2022

Domovu Korýtko, příspěvkové organizaci se podařilo jako první organizaci v Moravskoslezském  kraji uspět ve výzvě nadačního fondu AVAST (nyní ABAKUS) a získat finanční prostředky ve výši 1.151.000,- Kč na zavádění paliativní péče do praxe služeb v letech 2021 – 2022. V uplatňování paliativní péče pokračujeme i po ukončení projektu. Bližší informace o projektu získáte na […]

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.