Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Aktuality

AKTUÁLNÍ INFORMACE pro rodinné příslušníky našich klientů o vývoji situace v souvislosti s pandemií Covid 19 v našem Domově

Datum publikování: 11.11.2020

V současné době jsme zřídili na jednom ze středisek tzv. covid zónu – izolaci, kde se náš personál pohybuje v kompletním vybavení ochranných pomůcek za dodržení přísných hygienických opatření. Tato zóna byla zřízena na základě pozitivních výsledků testů na Covid 19 u některých našich klientů. Ostatní střediska jsou z preventivních důvodů uzavřena v tzv. karanténě. […]

PODĚKOVÁNÍ

Datum publikování: 11.11.2020

Milí studenti, milí dobrovolníci, rád bych vám všem, kteří jste se zapojili do pomoci v našem zařízení, touto cestou poděkoval za vaše nasazení a ochotu. Velice si toho vážíme a jste pro nás velkou pomocí. Jan Seidler, ředitel

INFORMACE O OPATŘENÍCH A MOŽNOSTECH ZANECHAT BALÍČKY PRO SVÉ BLÍZKÉ

Datum publikování: 11.10.2020

Vážení rodinní příslušníci, v souvislosti s vývojem epidemiologické situace přijímáme taková opatření, abychom snižovali riziko šíření nákazy COVID-19 (oddělení jednotlivých pracovních týmů, používání ochranných pracovních pomůcek, zvýšený hygienický režim, bariérová opatření, zákaz návštěv, apod.). Na jednotlivých patrech se opatření liší, a to podle míry rizika a epidemiologické situace. V případě případné nákazy informujeme rodinné příslušníky […]

Sbírka potravinové pomoci

Datum publikování: 11.09.2020

Děkuji za účast a přispění do potravinové sbírky, do které jsme se jako organizace přihlásili. Velice si vážím toho, že se umíme i v této nelehké době podělit s potřebnými a naplnit tak širší poslání organizace poskytující sociální služby a pomáhající lidem v obtížné životní situaci. Mgr. Jan Seidler, ředitel

Zákaz návštěv

Datum publikování: 15.09.2020

Z důvodu aktuální epidemiologické situace v Domově Korýtko a nutnosti zajistit všechna přijatá preventivní opatření je s účinností od středy 16. 9. 2020 vyhlášen zákaz návštěv v celém objektu Domova Korýtko. Tento zákaz návštěv platí do odvolání. V odůvodněných a naléhavých případech může být ředitelem domova za přísných hygienických opatření umožněna výjimka z tohoto zákazu (zejména u osob […]

NEPRAVDIVÉ INFORMACE

Datum publikování: 20.10.2020

Obdrželi jsme informaci, že na sociálních sítích kolují nepravdivé informace o očkování klientů Domova Korýtko neznámou vakcínou, proti jejich vůli a bez vědomí rodinných příslušníků. Chtěl bych touto cestou uvést tyto informace na pravou míru. Veškerá očkování jsou prováděna na základě indikace ošetřujícího lékaře. V současné době probíhá očkování proti chřipce, které je vzhledem k rizikové skupině […]

Ukončení vaření obědů pro „cizí strávníky“

Datum publikování: 09.10.2020

Vážení občané, kteří se u nás stravujete. Z důvodu zákazu návštěv v našem zařízení s ohledem na vysoce rizikovou skupinu našich klientů a přijetí preventivních opatření proti šíření coronaviru Vám oznamuji ukončení vaření obědů pro tzv. „cizí strávníky“ a to k 12. 10. 2020.   Pro případné přeplatky za neodebrané obědy v měsíci říjnu se obracejte v pracovní dny v dopoledních […]

KONTAKTUJTE SVÉ BLÍZKÉ PŘES CHYTRÝ TELEFON ČI VIDEO POZDRAVEM

Datum publikování: 13.04.2020

Vážení rodinní příslušníci, uvědomujeme si, že pro mnohé klienty je současná situace velmi náročná a zákaz návštěv této situaci neprospívá. Pro obrazový nebo telefonní kontakt s Vašimi blízkými, je každé patro vybaveno chytrým telefonem, který umožňuje video hovory s vámi. B2 +420 607 069 013 B3 +420 607 068 244 B4 +420 607 069 706 […]

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI BYL UKONČEN K 31.8.2020

Datum publikování: 23.07.2020

Vážení rodinní příslušníci, průzkum spokojenosti byl ukončen k 31.8.2020. Vyhodnocení průzkumu provede firma SocioFaktor, s.r.o. a předloží jej v termínu do 30.9.2020 zřizovateli. Děkujeme všem, kteří jste se do průzkumu zapojili. Pokud budete chtít v nadcházejícím  období poskytnout zaměstnancům zpětnou vazbu, můžete se obrátit na vedoucí či sociální pracovníky osobně, nebo můžete využít schránek důvěry […]

Setkávání u čaje

Datum publikování: 03.09.2020

Chceme přispět k odbourávání předsudků o osobách s demencí. Proto jsme se v roce 2018 přihlásili k výzvě grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme. A uspěli jsme. Na úspěšný projekt Setkávání u čaje – za lepším přístupem k lidem s demencí, jsme navázali v roce 2019 díky finanční podpoře Úřadu městského obvodu Ostrava Jih. Obdobné […]