Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Aktuality

Návštěvy probíhají bez omezení

Datum publikování: 22.08.2022

Vážení rodinní příslušníci, od 15.9.2022 probíhají návštěvy klientů bez omezení. Mgr. Jan Seidler, ředitel Domova Korýtko

Informace o volbách v roce 2022

Datum publikování: 07.09.2022

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb., volby do zastupitelstev obcí. Za den vyhlášení voleb se považuje 13. duben 2022. Dny konání voleb byly stanoveny na 23. a 24. září 2022. Na tento termín vyhlásil prezident republiky i volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky, pro případné II. kolo voleb stanovil termín 30. září […]

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ A OSOB BLÍZKÝCH

Datum publikování: 05.09.2022

Vážení rodinní příslušníci, obracíme se na Vás s žádostí o Vaše vyjádření ke kvalitě námi poskytovaných služeb prostřednictvím dotazníkového šetření spokojenosti. Dotazníkové šetření probíhá v termínu od 1.9.2022 do 3.10.2022 ve všech domovech, které zřizuje Statutární město Ostrava. Dotazník spokojenosti je pro Vás připraven k vyplnění v elektronické podobě ZDE. V případě potřeby můžete vyplnit […]

Informace o rekonstrukci domova

Datum publikování: 13.07.2022

Vážení, chtěl bych Vás touto formou informovat o průběhu rekonstrukce objektu Domova Korýtko, ve kterém poskytujeme sociální službu. Vedení Statutárního města Ostravy se rozhodlo pro realizaci investiční akce Rekonstrukce, nástavba a přístavba Domova Korýtko, příspěvkové organizace. Doba realizace rekonstrukce Domova Korýtko je odhadována na cca 2 roky s podmínkou vyklizení celého objektu na Petruškově ul. […]

STĚHOVÁNÍ – KONTAKTY ZŮSTÁVAJÍ ZACHOVÁNY

Datum publikování: 16.06.2022

Domov Korýtko, příspěvková organizace se z důvodu celkové rekonstrukce objektu na ul. Petruškova 2936/6, Ostrava přestěhoval do náhradních prostor. Vedení a správa organizace má zázemí v objektu Na Liščině 10, Ostrava Hrušov. V tomto objektu je poskytována služba Domov pro seniory s kapacitou 40 míst. V objektu na ul. Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava Muglinov […]

Uzavíráme nové smlouvy, opět přijímáme klienty do služeb Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

Datum publikování: 15.07.2022

Vážení žadatelé o poskytnutí sociální služby, v měsíci červnu 2022 se pobytové služby Domova Korýtko, příspěvkové organizace přestěhovaly z důvodu rekonstrukce objektu na ul. Petruškova 6 v Ostravě Zábřehu do náhradních prostor. V objektu Na Liščině 342/10 v Ostravě Hrušově poskytujeme pobytovou službu Domov pro seniory s kapacitou 40 míst. V objektu na ul. Hladnovská […]

ZAVÁDÍME PALIATIVNÍ PÉČI DO PRAXE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Datum publikování: 08.04.2022

Domovu Korýtko, příspěvkové organizaci se podařilo jako jediné organizaci v Moravskoslezském  kraji uspět ve výzvě nadačního fondu AVAST (nyní ABAKUS) a získat finanční prostředky ve výši 1.151.000,- Kč na zavádění paliativní péče do praxe služeb v letech 2021 – 2022. zaměstnanci se systematicky vzdělávají v oblasti paliativní péče; kurzy jsou připraveny zvlášť pro pracovníky v […]

INFORMACE MĚSTA OSTRAVY O MOŽNOSTECH POMOCI LIDEM NA UKRAJINĚ

Datum publikování: 02.03.2022

Informace o možnostech pomoci lidem na Ukrajině najdete na webových stránkách „Sociální věcí Ostrava“ https://socialniveci.ostrava.cz/ukrajina-informace-ostrava/.

Osvěta: přednášky, besedy, divadelní představení či Setkání u čaje

Datum publikování: 06.08.2019

V Domově Korýtko, příspěvkové organizaci připravujeme od roku 2018 setkávání s rodinnými příslušníky. Jejich cílem je edukace osob blízkých, poskytování informací a vzájemné sdílení témat, která souvisí s péči o osobu s demencí. První ročník setkávání u čaje byl podpořen Nadačním fondem Tesco – Vy rozhodujete, my pomáháme. 2018 I. SETKÁNÍ Dne 17. 9. 2018 […]

POMÁHEJ POHYBEM: DĚKUJEME ZA PODPORU

Datum publikování: 04.02.2022

Děkujeme všem, kteří podpořili projekt Domova Korýtko v rámci výzvy Pomáhej pohybem! Díky Vám jsme dosáhli požadovaného cíle. Prostřednictvím Nadace ČEZ jsme obdrželi finanční částku 80.000,- Kč. Získané finanční prostředky jsme použili k zavedení psychologického poradenství. V Domově Korýtko, příspěvkové organizaci se mohou klienti nově obracet na psychologa. Mgr. Jan Vantuch je v domově přítomen […]

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.