Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Nadační fond Českého rozhlasu podpořil canisterapii a návštěvu soviček

Datum publikování: 20.12.2023

Děkujeme velice za poskytnuté finanční prostředky! Nadační fond Českého rozhlasu podpořil v roce 2023 canisterapeutické aktivity a umožnil návštěvu dvou soviček.

Seniory v domově navštěvovala canisterapeutka Mgr. Sylva Eslerová se svými psími parťáky fenkou Amy a Aurou. Návštěvy tohoto canisterapeutického týmu jsou zaměřené především na individuální stimulaci na pokojích klientů.
V závěru roku se nám podařilo zajistit i další canisterapeutický tým prostřednictvím organizace Podané ruce, z. s., a to canisterapeutku p. Renátu Gajovou se svou border kolií. Navštívila klienty v obou objektech a strávila s nimi krásné dopoledne ve dnech 13.12.2023 a 18.12.2023. Canisterapie tohoto týmu byla zaměřena spíše na aktivizační techniky. Na skupinovém setkání aktivní border kolie ukázala klientům své pohybové i čichové dovednosti.
Mimořádným zážitkem pro klienty byla návštěva soviček (výreček bělolící) ve dnech 25.9. v objektu Na Liščině a 4.10. v objektu na ul. Hladnovská.

Projekt byl realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata

 

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.