Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Domov pro seniory

POSLÁNÍ

V Domově Korýtko v Ostravě poskytujeme pobytovou sociální službu seniorům, kteří se o sebe nemohou vzhledem ke snížené soběstačnosti sami postarat, a již nepostačuje zajištění potřebné podpory či péče v domácím prostředí.

Usilujeme o aktivní, bezpečné a důstojné prožití stáří, při kterém nepřijdete o kontakty se svými blízkými.

Podporu a péči poskytujeme podle zjištěných potřeb s cílem zachovat či rozvíjet schopnost pečovat o sebe.

ZÁSADY

 • Aktivizace
 • Bezpečí
 • Důstojnost
 • Empatický přístup
 • Individuální přístup
 • Odbornost
 • Rovnocennost
 • Týmová spolupráce
 • Zásada běžného způsobu života

DLOUHODOBÉ CÍLE SLUŽBY

 • vytvářet podmínky pro aktivní, bezpečné a důstojné dožití
 • vytvářet podmínky pro právo volby běžného způsobu života
 • vytvářet podmínky pro aktivní zapojení do společenského života
 • bydlení co nejvíce přiblížit domácímu prostředí
 • podporovat uživatele v samostatnosti a v jejím udržení dle schopností a dovedností uživatele
 • poskytovat odbornou sociální službu
 • poskytovat vyváženou a kvalitní stravu

POSKYTUJEME TYTO ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravování,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí,
 • základní sociální poradenství.

Odborná ošetřovatelská péče je zajištěna prostřednictvím všeobecných sester.

Do domova dochází praktická lékařka MUDr. Milena Baldermanová, s.r.o. Lékařka není zaměstnancem domova. Do domova docházejí další odborní lékaři.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

 • hostinská činnost,
 • pronájem nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb.

KE STAŽENÍ: Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory.

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.