Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Domov pro seniory

POSLÁNÍ

V Domově Korýtko v Ostravě Zábřehu poskytujeme pobytovou sociální službu seniorům, kteří se o sebe nemohou vzhledem ke snížené soběstačnosti sami postarat, a již nepostačuje zajištění potřebné podpory či péče v domácím prostředí.

Usilujeme o aktivní, bezpečné a důstojné prožití stáří, při kterém nepřijdete o kontakty se svými blízkými.

Podporu a péči poskytujeme podle zjištěných potřeb s cílem zachovat či rozvíjet schopnost pečovat o sebe.

ZÁSADY

 • Aktivizace
 • Bezpečí
 • Důstojnost
 • Empatický přístup
 • Individuální přístup
 • Odbornost
 • Rovnocennost
 • Týmová spolupráce
 • Zásada běžného způsobu života

DLOUHODOBÉ CÍLE SLUŽBY

 • vytvářet podmínky pro aktivní, bezpečné a důstojné dožití
 • vytvářet podmínky pro právo volby běžného způsobu života
 • vytvářet podmínky pro aktivní zapojení do společenského života
 • bydlení co nejvíce přiblížit domácímu prostředí
 • podporovat uživatele v samostatnosti a v jejím udržení dle schopností a dovedností uživatele
 • poskytovat odbornou sociální službu
 • poskytovat vyváženou a kvalitní stravu

POSKYTUJEME TYTO ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravování,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí,
 • základní sociální poradenství.

Odborná ošetřovatelská péče je zajištěna prostřednictvím všeobecných sester.

V domově se nachází ordinace praktické lékařky MUDr. Milena Baldermanová, s.r.o. Lékařka není zaměstnancem domova. Do domova docházejí další odborní lékaři.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

 • hostinská činnost,
 • pronájem nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb.

 

KE STAŽENÍ: Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory.