Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Ošetřovatelská péče

Datum publikování: 16.03.2018

Je zajištěna nepřetržitě 24 hodin, 7 dní v týdnu; denní i noční služba je zajištěna všeobecnou sestrou i pracovníky v přímé péči.

Základní ošetřovatelská péče – je poskytována pracovníky v přímé péči podle individuálních potřeb klientů.

Odborná ošetřovatelská péče – je zajištěna všeobecnými sestrami, které mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Jedná se převážně o tyto úkony: příprava a aplikace léků, aplikace inzulinu, odběry krve a ostatního biologického materiálu, péče o stomie, permanentní katetry, převazy ran, dekubitů, sledování fyziologických funkcí, monitorování EKG, aplikace infúzí, podání stravy do sondy, odsávání z horních cest dýchacích, tlumení bolesti, vedení ošetřovatelské dokumentace aj.

Rehabilitační péče – je zajištěna ve spolupráci s rehabilitačním lékařem prostřednictvím dvou fyzioterapeutů, kteří jsou zaměstnanci Domova Korýtko. Rehabilitace probíhá na základě doporučení lékaře, jedná se o tyto úkony: 3x týdně probíhá individuální léčebný tělocvik na odděleních, 1x týdně probíhá skupinové cvičení vsedě v tělocvičně, 2x týdně probíhá elektroléčba, vodoléčba, magnetoterapie, parafínová lázeň, masáže a další terapie na základě indikace lékaře.

Nutriční péče – nutriční péče je poskytována dle standardu nutriční péče, který zajišťuje komplexní řešení výživy uživatele. Koordinátorem nutriční péče je nutriční terapeutka, která je zaměstnancem Domova Korýtko, tato úzce spolupracuje s úsekem odborné ošetřovatelské péče, vedoucím služeb, praktickým lékařem a nutriční poradnou Městské nemocnice Ostrava.

Veškerá zdravotní péče je poskytována se souhlasem klienta nebo zastupující osoby, s ohledem na jeho potřeby, aktuální zdravotní stav s respektem k lidské důstojnosti.

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.