Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Lékařská péče

Datum publikování: 16.03.2018

Naši uživatelé mají možnost volby ošetřujícího lékaře, buďto zůstávají registrovaní u svých praktických lékařů anebo se přeregistrují k lékařce, která ordinuje v našem zařízení

Praktický lékař MUDr. Milena Baldermanová (ambulance se nachází v prostorách Domova Korýtko) – zajišťuje lékařskou péči v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem, pro klienty Domova Korýtko ordinuje 3x týdně dle provozní a ordinační doby uvedené ve své ambulanci.

V případě zhoršení zdravotního stavu klienta, které vyžaduje okamžitou lékařskou péči, v době nepřítomnosti praktického lékaře zajišťuje všeobecná sestra vyšetření v odborné ambulanci nebo prostřednictvím RLP či RZP.

Psychiatr MUDr. Ladislav Poljak – pravidelně dochází za uživateli obou služeb Domova Korýtko (Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem).

Diabetoložka MUDr. Kateřina Urbancová – pravidelně dochází za uživateli obou služeb Domova Korýtko.

Urolog MUDr. Jan Skála – pravidelně dochází za uživateli obou služeb Domova Korýtko.

Rehabilitační lékař MUDr. Kamil Ramík – pravidelně dochází za uživateli obou služeb Domova Korýtko.

Ostatní odborní lékaři – při vyšetření jinými odbornými lékaři z jiných oborů je lékařská péče zajišťována v odborných ambulancích těchto lékařů, do nichž jsou uživatelé přepraveni zdravotní dopravní službou nebo přepravu na vyšetření zajišťuje klient či rodina klienta; podle potřeby je zajištěn na vyšetření doprovod, na kterém se může podílet i rodina klienta.

 

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.