Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Stravování v domově pro seniory

Datum publikování: 10.04.2018

Stravování se poskytuje v souladu se zásadami zdravé výživy, s ohledem na potřeby klienta a je nedílnou součástí poskytovaných služeb.

PODÁVÁNÍ STRAVY

Strava je podávána v jídelnách na patrech nebo na pokojích.

snídaně 7:30 – 9:15   hod.

oběd 11:45 – 13:00 hod.

večeře 17:30 – 19:00 hod. 

Klienti mohou stravu odebrat dle dohody s personálem mimo uvedené časy za dodržení platných hygienických norem. Kromě hlavních jídel se poskytuje v dopoledních hodinách přesnídávka (nápoje) a odpolední svačina (15:00 – 16:00). Dále dle typu stravy druhá večeře (20:00 – 21:00) nebo v průběhu dne nutriční podpora (např. sipping, nutridrink, protifar).

ODHLÁŠENÍ STRAVY

Klienti si mohou odhlásit stravu jeden pracovní den předem do 13:00 hodin u personálu patra. V případě pozdě odhlášené nebo neodhlášené stravy nemůže klient požadovat vratku za neodebranou stravu.

VÝBĚR STRAVY

Domov umožňuje výběr obědů až ze tří menu a třikrát týdně výběr ze dvou druhů studených večeří. Menu 1 je vždy upraveno podle diety klienta. Menu 2 a 3 je jídlo výběrové, které nemusí odpovídat dietě klienta.

DIETY

Domov Korýtko zajišťuje tyto diety:

·      Racionální (3)                 

·      Šetřící (2)

·      Diabetická (9)

·      Diabetická šetřící (9/2)

·      Dieta bez mléčných výrobků (BM)

·      Dieta výživná / výběrová

·      Dieta s omezením bílkovin na 60g (6)

ÚPRAVA STRAVY

Strava může být dále servírována:

Mechanicky upravená (mleté maso, celé přílohy)

Kašovitá (mleté maso, příloha: bramborová kaše)

JÍDELNÍČEK

Domov zveřejňuje jídelníček do 15. dne předchozího měsíce ZDE a na patrech.  Týdenní jídelníček je vyvěšen na patrech a ve vestibulu. Změna jídelníčku je vyhrazena.

NUTRIČNÍ TERAPEUT

Stravovací potřeby jednotlivých klientů řeší nutriční terapeut, který pracuje podle nutričního standardu.

VLASTNÍ POTRAVINY

Donesené potraviny si mohou klienti uložit v lednicích na patrech. Ve společných lednicích musí být potraviny označeny datem spotřeby a jménem, aby nedošlo k záměně.

ZÁJMY KLIENTŮ

Pokud klient není schopen uplatňovat svá práva a hájit své zájmy, změní zaměstnanec v zájmu klienta způsob přípravy, podávání a složení stravy. Spolupracuje s vedoucí služby,  nutričním terapeutem, případně všeobecnou sestrou. Vedoucí služby zajišťuje odhlášení stravy, nebo označení potravin.

PODNĚTY KE STRAVĚ

Podněty ke stravě mohou klienti sdělovat nutriční terapeutce, nebo uvádět do sešitů na patrech, vhozením do schránky důvěry, osobně u personálu domova.

 

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.