Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Bazální stimulace

Datum publikování: 12.07.2022

Institut Bazální stimulace s.r.o. udělil Domovu Korýtko, příspěvkové organizaci certifikát PRACOVIŠTĚ BAZÁLNÍ STIMULACE dne 20.5.2019. Úspěšný reaudit byl realizován k datu 13.5.2022 a Domov Korýtko, příspěvková organizace obdržel druhý certifikát.

Od roku 2018 se zaměstnanci Domova Korýtko, příspěvkové organizace systematicky vzdělávají v konceptu Bazální stimulace a získané poznatky uplatňují v péči. V rámci vzdělávání si osvojují schopnosti reagovat a adekvátním způsobem naplňovat potřeby lidí, u nichž je z jakýchkoli příčin změněna možnost komunikace, hybnost, vnímání a podpora jejich vlastních aktivit.

Bazální stimulace je pedagogicko-ošetřovatelský koncept, jehož autorem je Prof. Dr. Andreas Fröhlich, speciální pedagog, který pracoval od roku 1970 v Rehabilitačním centru Landstuhl v Německu s dětmi, které se narodily s těžkým kombinovaným somatickým a intelektovým postižením. Do ošetřovatelské péče přenesla koncept Prof. Christel Bienstein, zdravotní sestra, která pracovala mnoho let ve Vzdělávacím centru německého profesního svazu pro ošetřovatelská povolání v Essenu v Německu. Od poloviny osmdesátých let spolupracuje úzce s Prof. A. Fröhlichem v problematice ošetřovatelské péče o lidi, jejichž schopnost vnímání, komunikace a pohybu je silně omezena a změněna. V České republice je přední propagátorkou a školitelkou konceptu PhDr. Karolína Friedlová, ředitelka Institutu Bazální stimulace®.

Autoři konceptu bazální stimulace prof. Dr. Andreas Fröhlich a prof. Christel Bienstein formulovali v roce 2003 pro péči v konceptu a tvorbu individuálních plánů tzv. centrální cíle neboli centrální oblasti.

10 centrálních evropských cílů

  1. Zachovat život a zajistit vývoj
  2. Umožnit vnímat sebe sama a vlastní život
  3. Poskytnout pocit jistoty a důvěry
  4. Rozvíjet vlastní rytmus
  5. Umožnit poznat okolní svět
  6. Pomoci navázat vztah
  7. Umožnit zažít smysl a význam věcí či konaných činností
  8. Pomoci uspořádat život
  9. Poskytnout autonomii a zodpovědnost za svůj život
  10. Objevovat svět a vyvíjet se

Více o konceptu se dozvíte na webových stránkách Institutu bazální stimulace.

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.