Přeskočit na obsah
logo Ostrava

PŘIPRAVUJEME SE NA STĚHOVÁNÍ DO NÁHRADNÍCH PROSTOR

Datum publikování: 09.05.2022

V současné době i nadále pokračují stavební úpravy našich náhradních prostor v objektech organizace Čtyřlístek. Pravidelně 1x týdně probíhají kontrolní dny již provedených prací. Práce v náhradních prostorách by měly být stavební firmou HAOSPOL s.r.o. dokončeny k 7. 6. 2022 a následně prostory předány k užívání. K datu 15. 6. 2022 dojde k předání objektu Domova Korýtko na ul. Petruškova 6 stavební firmě IPS Třinec, která veřejnou zakázku na celkovou rekonstrukci objektu vyhrála.

V květnu a začátkem června bude proto probíhat postupné vystěhovávání nábytku, postelí
a ostatního majetku tak, abychom vše ve stanoveném termínu stihli.

V průběhu měsíce května 2022 připravíme harmonogram stěhování klientů, jejich majetku
a nábytku do náhradních prostor. Budeme klienty a jejich rodinné příslušníky informovat
o celém procesu stěhování. Pokud vše půjde podle plánu, k vlastnímu stěhování klientů, zaměstnanců a zbylého majetku organizace dojde v prvním a druhém červnovém týdnu.

Věřím, že společnými silami zvládneme tuto pro všechny velmi náročnou situaci úspěšně a v létě se již budeme zabydlovat v našich náhradních prostorách.

Mgr. Jan Seidler, ředitel

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.