Přeskočit na obsah
logo Ostrava

KONTAKTY ZŮSTALY ZACHOVÁNY

Datum publikování: 16.06.2022

Domov Korýtko, příspěvková organizace se z důvodu celkové rekonstrukce objektu na ul. Petruškova 2936/6, Ostrava přestěhoval do náhradních prostor.

Vedení a správa organizace má zázemí v objektu Na Liščině 10, Ostrava Hrušov. V tomto objektu je poskytována služba Domov pro seniory s kapacitou 40 míst.

V objektu na ul. Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava Muglinov jsou poskytovány služby:

  • Domov se zvláštním režimem (kapacita 36 míst) v 1. nadzemním podlaží
  • Domov pro seniory (kapacita 68 míst) v 2. a 3. nadzemním podlaží

Mění se pouze KORESPONDENČNÍ ADRESA. Ostatní kontakty zůstávají beze změn: KONTAKTY

K přímému spojení na jednotlivá podlaží můžete použít také mobilní telefonní kontakty:

Objekt na ul. Na Liščině:

  1. nadzemní podlaží: 607 069 706
  2. nadzemní podlaží: 607 068 244

Objekt na ul. Hladnovská

  1. nadzemní podlaží (Domov se zvláštním režimem):  607 069 262 (komunita A), 607 069 758 (komunita E)
  2. nadzemní podlaží (C2): 607 069 421
  3. nadzemní podlaží (C1): 607 069 605

Mgr. Jan Seidler, ředitel

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.