Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Na právech klientů nám záleží. Obnovili jsme pozici ombudsmanky.

Datum publikování: 06.04.2023

Od 3. února 2023 se mohou klienti domova obracet na domovní ombudsmanku.

PhDr. Markéta Vaculová, MBA dochází do domova 1x za 14 dní.

Kontakty:

E: ombudsman@domovkorytko.cz

T: 731 406 570

Co paní ombudsmanka řeší?

  • stížnosti na službu
  • uplatňování práv uživatelů služby
  • situace střetu zájmů mezi uživateli a zaměstnanci
  • základní občanskoprávní poradenství

Povinnosti ombudsmanky

  • hájit práva a oprávněné zájmy uživatelů
  • zachovávat mlčenlivost
  • 1x měsíčně podávat řediteli v obecné rovině zprávu o své činnosti

Oprávnění ombudsmanky

  • nahlížet do evidence stížností a postupů k jejich řešení
  • přístup k záznamům o průběhu poskytování sociální služby (s výjimkou zdravotní dokumentace)

Zaměstnanci organizace jsou povinni poskytnout ombudsmance nezbytnou součinnost (např. objasnění kontextu situací).

Letáček je pro Vás ke stažení ZDE.

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.