Přeskočit na obsah
logo Ostrava

KVALITA PÉČE JE PRO NÁS ZÁSADNÍ: ZAVÁDÍME PALIATIVNÍ PÉČI DO PRAXE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Datum publikování: 08.04.2022

Domovu Korýtko, příspěvkové organizaci se podařilo jako první organizaci v Moravskoslezském  kraji uspět ve výzvě nadačního fondu AVAST (nyní ABAKUS) a získat finanční prostředky ve výši 1.151.000,- Kč na zavádění paliativní péče do praxe služeb v letech 2021 – 2022. V uplatňování paliativní péče pokračujeme i po ukončení projektu.

 • zaměstnanci se nadále vzdělávají v oblasti paliativní péče
 • učíme se propojovat dovednosti jednotlivých odborností tak, abychom poskytovali kvalitnější a důstojnější služby
 • učíme se poskytovat odbornější podporu klientům i jejich blízkým
 • spolupracujeme s dalšími organizacemi a zkušenosti, které získáváme, jsme připraveni sdílet

Bližší informace o projektu získáte na programovém webu: Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory

Děkujeme nadačnímu fondu ABAKUS.

CO JE TO PALIATIVNÍ PÉČE?

Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná lidem v závěru života.

KOORDINÁTORKA PALIATIVNÍ PÉČE

Koordinátorkou paliativní péče v Domově Korýtko, příspěvkové organizaci, je všeobecná sestra Mgr. Romana Ocelíková.

Kontakty: Telefon: 596 761 648 E-mail: paliativni (@) domovkorytko.cz

LÉKAŘKA – PALIATR

Díky podpoře Nadace ČEZ od ledna 2022 dochází do domova 1x za 14 dní lékařka – paliatrička MUDr. Daša Hanzelyová. Spolupracuje s koordinátorkou paliativní péče, spolupodílí se na naplňování potřeb klientů, u kterých uplatňujeme paliativní péči či paliativní přístup a přispívá k nastavení paliativní péče v domově.

PSYCHOLOG

Díky podpoře Nadace ČEZ od listopadu 2021 navštěvují klienty domova psycholožky Mgr. Karolína Zedníková a Mgr. Markéta Vantuchová. Poskytují odbornou podporu klientům dle jejich individuálních potřeb a svá doporučení předávají pečujícímu personálu.

DŘÍVE VYSLOVENÁ PŘÁNÍ

Každý člověk může rozhodnout, co si přeje nebo nepřeje v případě, že by jednoho dne potřeboval péči a již by nebyl schopen se sám vyjádřit a rozhodovat. Institut Dříve vysloveného přání je upraven §36 zákona č. 372/2011, o zdravotních službách. Využijte této možnosti a obraťte se na svého lékaře.

Bližší informace najdete například v letáku Cesty domů: Dříve vyslovené přání – manuál nejen pro pacienty

Také v sociální službě nás zajímá, jakou máte představu o své budoucí péčí. Informujte vedoucí služby či sociální pracovnici. Odborné poradenství Vám poskytne koordinátorka paliativní péče.

PORADENSTVÍ PRO POZŮSTALÉ

Vážení pozůstalí,

nedokážeme zmírnit Vaši bolest, můžeme Vám být nápomocni v této těžké chvíli. 

V Domově Korýtko se můžete obrátit na poradkyně pro pozůstalé:

 • Mgr. Romanu Ocelíkovou (T: 596 461 648, E: paliativni@domovkorytko.cz)
 • Mgr. Lenku Knotkovou (T: 596 761 649, E: zdravotni@domovkorytko.cz)
 • Ing. Mgr. Kristýnu Slanou (T: 596 761 647, E: socialni@domovkorytko.cz)

Připravili jsme pro Vás základní informace ke stažení:

Desatero pro pozůstalé dle PhDr. Naděždy Špatenkové, Ph.D

 1. Zapojte se do přípravy pohřbu
 2. Věnujte pozornost tomu, co jíte
 3. Zachovejte pokud možno normální režim
 4. Posuďte svůj zdravotní stav
 5. Hovořte o zemřelém člověku
 6. Dovolte si truchlit
 7. Udělejte si na truchlení čas
 8. Dovolte si zlostné pocity
 9. Dovolte druhým, aby vám pomáhali
 10. Nebojte se vyhledat / požádat o pomoc

PRAKTICKÉ INFORMACE A POTŘEBNOU PODPORU NAJDETE TAKÉ ZDE:

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.