Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Domov se zvláštním režimem získal Cenu kvality v sociální péči

Datum publikování: 14.11.2019

Domov Korýtko, příspěvková organizace, kterou zřizuje Statutární město Ostrava získala za sociální službu Domov se zvláštním režimem 1. místo v Ceně kvality v sociální péči v kategorii poskytovatelé sociálních služeb pro seniory v subkategorii pobytových služeb. Dne 5. listopadu 2019 si zástupci organizace převzali ocenění na slavnostním finále v prostorách Hlavního sálu Senátu Parlamentu České republiky v Praze. Toto prestižní ocenění je udělováno pod záštitou  Národního programu podpory kvality. Služba domova se zvláštním režimem, kterou poskytuje Domov Korýtko, tak získala oceněním nejvyšší možný kredit v aktivitách národní politiky kvality. Neziskový projekt Cena kvality v sociální péči se snaží přispět ke zvýšení prestiže sociálních služeb  a upozornit na náročnost profesí tohoto segmentu širší veřejnost.

Ocenění bylo uděleno za péči poskytovanou klientům se syndromem demence. Odborná porota vysoce hodnotila silnou orientaci na klienta, lidskou a profesionální péči, potvrzenou také letošní certifikací „Vážka“ České Alzheimerovské společnosti a udělením certifikátu pracoviště Bazální stimulace. Motto služby jasně dokazuje, že kde je vůle, tam jsou cesty.

Získání Ceny kvality v sociální péči je pro celý tým a hlavně pro pracovníky v sociálních službách velkým poděkováním a oceněním jejich náročné práce. Velký dík patří celému pracovnímu týmu, vedení domova i zřizovateli příspěvkové organizace.

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.