Přeskočit na obsah
logo Ostrava

KDY BUDU POTŘEBOVAT POSUDEK LÉKAŘE?

Datum publikování: 10.04.2018

K žádosti o poskytnutí sociální služby přiložte posudek lékaře, který není starší než 1 kalendářní měsíc. Po posouzení žádosti budete informováni, zda jste zařazeni v evidenci žadatelů, či nikoliv.

V průběhu jednání s žadatelem Vás může sociální pracovnice Domova Korýtko vyzvat k doložení posudku od odborného lékaře nebo k jeho aktualizaci, pokud je v posudku uvedeno, že má žadatel akutní infekční onemocnění, specifické zdravotní potřeby (například infúze, tracheostomii, výživu prostřednictvím PEG, sondu).

Jakmile dojde k jednání o zahájení poskytování služby, je žadatel povinen předložit Domovu Korýtko aktuální posudek lékaře.

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.