Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Osvěta

Datum publikování: 06.08.2019

V Domově Korýtko, příspěvkové organizaci připravujeme od roku 2018 setkávání s rodinnými příslušníky. Jejich cílem je edukace osob blízkých, poskytování informací a vzájemné sdílení témat, která souvisí s péči o osobu s demencí.

2018

I. SETKÁNÍ

Dne 17. 9. 2018 se uskutečnilo v Domově Korýtko, příspěvkové organizaci Statutárního města Ostravy v rámci  probíhajícího „Týdne  paměti“ I. posezení u čaje. Hlavním tématem posezení, které je určeno pro osoby pečující o člověka s demencí a rodinné příslušníky, bylo: „Seznámení s diagnostikováním onemocnění  mozku – demencí“.

Přednášející  Mgr. Lucie  Pohlová  seznámila účastníky  s formami a  možnými příčinami demence. Pomocí příkladů ze života a praxe všem přiblížila příznaky  demence a   možnosti léčby. Uvedla, že demenci nelze vyléčit, ale v raném stadiu lze nemoc stabilizovat podáváním vhodných léků a aktivním trávením volného času, např. trénováním  paměti, procházkami, cvičením  a aktivitami, které byl člověk  zvyklý vykonávat během života.

První ročník setkávání u čaje byl podpořen Nadačním fondem Tesco – Vy rozhodujete, my pomáháme.

II. SETKÁNÍ

V pondělí 15.10.2018 se uskutečnilo v našem Domově v 15 hodin již druhé „Setkání u čaje za lepším přístupem k lidem s demencí”.

Účastnili se ho rodinní příslušníci hlavně od uživatelů služby domova se zvláštním režimem. Hlavním tématem bylo: ”Život s osobou s demencí, možnosti péče
a pomoci”.
Účastníci měli na lektorku, Mgr. Lucii Pohlovou řadu praktických otázek, které se jim snažila zodpovědět.

III. SETKÁNÍ

Ve středu 12. 12. 2018 ve 14:30 se uskutečnilo v našem domově už třetí „Setkání u čaje za lepším přístupem  k demenci“. Hlavním tématem této třetí odborné přednášky Mgr. Lucie Pohlové bylo „Stáří a stárnutí“. Účastníci tohoto setkání byli převážně z řad rodinných  příslušníků uživatelů služby domova se zvláštním režimem  a zúčastnil se také jeden uživatel služby. Během přednášky i po ní odpovídala lektorka paní Mgr. Pohlová na otázky, které účastníky setkání nejvíce zajímaly.

Setkávání bylo v roce 2019 finančně podpořeno z projektu TESCO „Vy rozhodujete a my pomáháme“.

2019

V roce 2019 finančně podpořil aktivitu Setkávání u čaje Úřad městského obvodu Ostrava Jih. Mohla se tak uskutečnit opět 3 setkání:

1.Demence v obrazech

2.Prevence demence a životní styl

3. Péče o osoby v závěru života

Přednášky Mgr. Lucie Pohlové využili účastníci k získání informací důležitých pro péči o své blízké i k zodpovězení vlastních témat.

2020

V roce 2020 bylo setkávání u čaje podpořeno v rámci Programu  na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2020. Připravovali jsme tyto aktivity:

Divadelní představení :

  • 20. 8. 2020 od 14:00 – Tři židle (jednotlivá stádia demence v praxi)

Odborné hodinové přednášky:

  • 16.9.2020 od 14:30 – Postupné změny ve stáří
  • 7.10.2020 od 14:30 – Kvalita života ve stáří
  • 4.11.2020 od 14:30 – Vyrovnávání se s vlastním stářím

Celodenní kurzy

  • 15.10.2020 Aktivizace a motivace osob vyššího věku
  • 12.11.2020 Práce se vzpomínkami

S ohledem na pandemickou situaci a opatření k zamezení šíření nákazy COVID 19 byl projekt realizován jen částečně, proto jsme navázali v roce 2021.

2021

V roce 2021 bylo setkávání u čaje podpořeno v rámci Programu  na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2021.

Připravujeme 1 divadelní představení, 3 hodinové odpolední přednášky, 2 celodenní kurzy. Akce jsou určeny seniorům, pečujícím, rodinám i široké veřejnosti. Vstup zdarma.

Termíny plánujeme s ohledem na epidemiologickou situaci. Plánované akce zveřejňujeme na webových stránkách domova.

Divadelní představení :

  • 23.6.2021 od 15:00 – Tři židle (jednotlivá stádia demence v praxi)

Odborné hodinové přednášky:

  • 25.5.2021 od 14:30 – Postupné změny ve stáří