Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Aktuality z domova

Informace o přípravách na rekonstrukci domova

Datum publikování: 19.11.2021

Vážení, chtěl bych Vás touto formou informovat ve věci plánované rekonstrukce objektu Domova Korýtko, ve kterém poskytujeme sociální službu. Vedení Statutárního města Ostravy se rozhodlo pro realizaci investiční akce Rekonstrukce, nástavba a přístavba Domova Korýtko, příspěvkové organizace. Doba realizace rekonstrukce Domova Korýtko je odhadována na cca 2 roky s podmínkou vyklizení celého objektu na Petruškově […]

PF 2022

Datum publikování: 02.12.2021

Vážení uživatelé služeb, rodinní příslušníci, zaměstnanci, z celého srdce Vám přejeme příjemné prožití doby adventní, nadcházejících svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2022! Pevné zdraví, dostatek síly a optimismu! Mgr. Jan Seidler, ředitel

Plán aktivit 27.7.-2.8.2020

Datum publikování: 28.07.2020

V období od 27.7.2020 do 2.8.2020 pořádáme pro klienty tyto aktivity: PONDĚLÍ 27.7. 2020 10:00 ZPÍVÁNÍ S ANIČKOU V KULTURNÍ MÍSTNOSTI 15:00 CVIČENÍ JÓGY V KULTURNÍ MÍSTNOSTI ÚTERÝ 28.7. 2020 10:00 KONDIČNÍ CVIČENÍ S PEPOU A PETROU V KULTURNÍ MÍSTNOSTI STŘEDA 29.7. 2020 10:00 TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI V KULTURNÍ MÍSTNOSTI 14:00 CVIČENÍ S MÍČEM V KULTURNÍ […]

Plán aktivit 20.7.-26.7.2020

Datum publikování: 21.07.2020

V období od 20.7. do 26.7.2020 pořádáme pro klienty tyto aktivity: PONDĚLÍ 20.7. 2020 10:00 ZPÍVÁNÍ S ANIČKOU V KULTURNÍ MÍSTNOSTI 15:00 CVIČENÍ JÓGY V KULTURNÍ MÍSTNOSTI ÚTERÝ 21.7. 2020 10:00 KONDIČNÍ CVIČENÍ S PEPOU A PETROU V KULTURNÍ MÍSTNOSTI STŘEDA 22.7. 2020 10:00 TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI V KULTURNÍ MÍSTNOSTI 14:00 CVIČENÍ S MÍČEM V KULTURNÍ […]

Certifikát Vážka České alzheimerovské společnosti

Datum publikování: 11.03.2019

Pobytová sociální služba Domov se zvláštním režimem prošla úspěšně auditem České alzheimerovské společnosti, která dne 14.2.2019 hodnotila nejen úroveň péče a aktivity, ale i prostředí poskytované služby, včetně důstojných podmínek pro uživatele s demencí. Pracovníci se dlouhodobě a s nasazením připravovali tak, aby úspěšně obhájili přísná kritéria, která ukládá Česká alzheimerovská společnost. Domov Korýtko je třetí příspěvkovou […]

Setkání u čaje – za lepším přístupem k lidem s demencí

Datum publikování: 29.08.2018

Srdečně zveme pečující rodiny a blízké na společné setkání! Program Představení pobytové sociální služby domova se zvláštním režimem pro osoby s demencí Odborná přednáška Mgr. Lucie Pohlové na téma „Život s demencí“ Setkání se uskuteční v pondělí 17.9.2018 od 14:00 do 15:30 hodin v kulturním sále Domova Korýtko, příspěvkové organizace Petruškova  2936/6, Ostrava-Zábřeh Bližší informace Vám […]

Setkávání u čaje: Dříve vyslovená přání ONLINE

Datum publikování: 24.09.2021

Srdečně zveme pečující rodiny a blízké na on-line besedu. Tématem budou „Dříve vyslovená přání„. Beseda proběhne nově ONLINE od 15 hodin v termínu 8.12.2021! Odkaz pro přihlášení: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8OjljJfVMA40z_gyNQ4jQd–mkFtdecyaWwKGKiOcp41%40thread.tacv2/1638804923694?context=%7b%22Tid%22%3a%226c2eed49-14b3-4d8c-bf83-ff4e0c509317%22%2c%22Oid%22%3a%22adb087be-d246-40a5-81e6-b203a4fe4c0c%22%7d Akce je zdarma. Zájemci se mohou přihlásit na dzr@domovkorytko.cz u PhDr. Rostislava Mrliny, vedoucího služby. Setkávání je hrazeno z Programu na podporu zdravého stárnutí MSK 2021.  

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI

Datum publikování: 24.11.2021

Vážené klientky a klienti domova, vážení rodinní příslušníci, vážení zaměstnanci, v období od 1.7.2021 do 16.8.2021 jsme prováděli sběr dat v rámci dotazníkového šetření spokojenosti. Děkujeme všem, kteří využili tuto možnost poskytnout zpětnou vazbu k poskytovaným službám. Velmi si ji ceníme. Se získanými informacemi budeme pracovat při dalším rozvoji služby. Výstupy v obecné rovině jsme […]

Plán akcí 18.10. – 22.10.2021

Datum publikování: 14.10.2021

PONDĚLÍ 18.10.2021 10:00 ZPÍVÁNKY STŘEDA 20.10.2021 10:00 BINGO ČTVRTEK 21.10.2021 10:00 KUŽELKY PÁTEK 22.10.2021 9:00 CVIČENÍ  

Plán akcí 12.10.2021 – 15.10.2021

Datum publikování: 08.10.2021

ÚTERÝ 12.10.2021 10:00 CVIČENÍ STŘEDA 13.10.2021 10:00 TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI PÁTEK 15.10.2021 9:00 MŠE 10:00 BINGO