Přeskočit na obsah
logo Ostrava

PF 2022

Datum publikování: 02.12.2021

Vážení uživatelé služeb, rodinní příslušníci, zaměstnanci,

z celého srdce Vám přejeme příjemné prožití doby adventní, nadcházejících svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2022!

Pevné zdraví, dostatek síly a optimismu!

Mgr. Jan Seidler, ředitel

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.