Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Aktuality z domova

Změna úhrad

Datum publikování: 24.02.2022

Vážení uživatelé služeb, rodinní příslušníci, od 1.3.2022 dochází ke změně úhrad: úhrady se zvyšují o 25,- Kč na den (12,- Kč na ubytování, 13,- Kč na stravu) dochází ke změně úhrad za 2. večeře (8,- Kč) dochází ke změně cen tzv. „fakultativní služby“ – obstarávání osobních záležitostí s klientem za využití osobního automobilu domova“ (nově […]

Mše svatá

Datum publikování: 11.02.2022

Za klienty a zaměstnance Domova Korýtko, příspěvkové organizace. V pátek 18.3.2022 od 9 hodin v kulturní místnosti domova.

Setkávání u čaje: Dříve vyslovená přání ONLINE

Datum publikování: 24.09.2021

Srdečně zveme pečující rodiny a blízké na on-line besedu. Tématem budou „Dříve vyslovená přání„. Beseda proběhne nově ONLINE od 15 hodin v termínu 8.12.2021! Odkaz pro přihlášení: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8OjljJfVMA40z_gyNQ4jQd–mkFtdecyaWwKGKiOcp41%40thread.tacv2/1638804923694?context=%7b%22Tid%22%3a%226c2eed49-14b3-4d8c-bf83-ff4e0c509317%22%2c%22Oid%22%3a%22adb087be-d246-40a5-81e6-b203a4fe4c0c%22%7d Akce je zdarma. Zájemci se mohou přihlásit na dzr@domovkorytko.cz u PhDr. Rostislava Mrliny, vedoucího služby. Setkávání je hrazeno z Programu na podporu zdravého stárnutí MSK 2021.  

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI

Datum publikování: 24.11.2021

Vážené klientky a klienti domova, vážení rodinní příslušníci, vážení zaměstnanci, v období od 1.7.2021 do 16.8.2021 jsme prováděli sběr dat v rámci dotazníkového šetření spokojenosti. Děkujeme všem, kteří využili tuto možnost poskytnout zpětnou vazbu k poskytovaným službám. Velmi si ji ceníme. Se získanými informacemi budeme pracovat při dalším rozvoji služby. Výstupy v obecné rovině jsme […]

Plán akcí 18.10. – 22.10.2021

Datum publikování: 14.10.2021

PONDĚLÍ 18.10.2021 10:00 ZPÍVÁNKY STŘEDA 20.10.2021 10:00 BINGO ČTVRTEK 21.10.2021 10:00 KUŽELKY PÁTEK 22.10.2021 9:00 CVIČENÍ  

Plán akcí 12.10.2021 – 15.10.2021

Datum publikování: 08.10.2021

ÚTERÝ 12.10.2021 10:00 CVIČENÍ STŘEDA 13.10.2021 10:00 TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI PÁTEK 15.10.2021 9:00 MŠE 10:00 BINGO

Plán akcí 5.10.2021 – 7.10.2021

Datum publikování: 04.10.2021

ÚTERÝ 5.10.2021 10:00 Cvičení STŘEDA 6.10.2021 10:00 Trénování paměti ČTVRTEK 7.10.2021 10:00 Bingo

Plán akcí 27.9.2021 – 1.10.2021

Datum publikování: 24.09.2021

PONDĚLÍ 27.9.2021 10:00 Zpívánky STŘEDA 29.9.2021 10:00 Cvičení ČTVRTEK 30.9.2021 Kuželky PÁTEK 1.10.2021 10:00 Bingo

Sbírka potravinové pomoci

Datum publikování: 11.09.2020

Děkuji za účast a přispění do potravinové sbírky, do které jsme se jako organizace přihlásili. Velice si vážím toho, že se umíme i v této nelehké době podělit s potřebnými a naplnit tak širší poslání organizace poskytující sociální služby a pomáhající lidem v obtížné životní situaci. Mgr. Jan Seidler, ředitel

Muzikohraní

Datum publikování: 23.09.2021

Rozmanité tóny všedních i nevšedních hudebních nástrojů pohladily duše klientů Domova Korýtko. Byla radost je poslouchat! Ve dnech 14.9. a 16.9.2021 navštívila Domov Korýtko lektorka p. Markéta z Centra muzikohraní. Přivezla s sebou hudební nástroje, které nás mile překvapily svým originálním zvukem. Paní Markéta klientům rozdala nástroje, aby si je sami vyzkoušeli a doprovázeli její […]

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.