Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Setkávání u čaje

Datum publikování: 03.09.2020

Chceme přispět k odbourávání předsudků o osobách s demencí. Proto jsme se v roce 2018 přihlásili k výzvě grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme. A uspěli jsme. Na úspěšný projekt Setkávání u čaje – za lepším přístupem k lidem s demencí, jsme navázali v roce 2019 díky finanční podpoře Úřadu městského obvodu Ostrava Jih. Obdobné aktivity budeme realizovat také v roce 2020. Projekt byl podpořen Krajským úřadem Moravskoslezského kraje – Programem na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2020.

Setkávání u čaje je příležitostí k vzájemnému předávání životních zkušeností z oblasti života s osobou s demencí. Setkávání je určeno rodinným příslušníkům a osobám blízkým klientů, zaměstnancům, uživatelům služeb i široké veřejnosti. Podpořme společně seniory v jejich účasti na společenském životě. Věříme, že i v roce 2020 budeme moci uspořádat setkání, na kterém se dozvíte řadu zajímavých informací o tom, jak předcházet či žít s demencí.

Přehled všech realizovaných aktivit v létech 2018, 2019 a 2020 najdete ZDE.

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.