Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Nezařazené

Setkávání u čaje – za lepším přístupem ke stáří

Datum publikování: 25.02.2022

Název žadatele: Domov Korýtko, příspěvková organizace Název projektu: Setkávání u čaje – za lepším přístupem ke stáří Název programu: Program na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2021 V rámci projektu byly v roce 2021 organizovány níže uvedené aktivity, které byly určeny veřejnosti i uživatelům sociálních služeb. Tři odpolední Setkání u čaje: 25.5.2021 – Postupné […]

Vybavení pietní místnosti

Datum publikování: 25.02.2022

Název žadatele: Domov Korýtko, příspěvková organizace Název projektu: Vybavení pietní místnosti Název programu: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020 V rámci projektu bylo v roce 2020 pořízeno: dva transportní vozíky pro zesnulé jedno chladící lůžko pro zesnulé Celkové uznatelné náklady: 185.944,- Z toho: Hrazeno z dotace MSK: 81.000,- […]

Zajištění bezpečné a komfortní hygieny klientů Domova pro seniory

Datum publikování: 25.02.2022

Název žadatele: Domov Korýtko, příspěvková organizace Název projektu: Zajištění bezpečné a komfortní hygieny klientů Domova pro seniory Název programu: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020 V rámci projektu bylo v roce 2020 pořízeno: 1ks zvedací hygienické židle 1ks sprchové židle Celkové uznatelné náklady: 266.689,- Z toho: Hrazeno z […]

Bezpečné provádění hygieny a důstojná podpora mobility klientů služby domov se zvláštním režimem

Datum publikování: 25.02.2022

Název žadatele: Domov Korýtko, příspěvková organizace Název projektu: Bezpečné provádění hygieny a důstojná podpora mobility klientů služby domov se zvláštním režimem Název programu: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020 V rámci projektu bylo v roce 2020 pořízeno: 1x sprchovací lehátko s hydraulickým zdvihem 1x transportní lehátko Celkové uznatelné náklady: […]

Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019 – 2020

Datum publikování: 25.02.2022

Název žadatele: Domov Korýtko, příspěvková organizace Název programu: Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019 – 2020 Výše poskytnuté účelové dotace: 29.990,- Kč

Setkávání u čaje – za lepším přístupem ke stáří

Datum publikování: 25.02.2022

Název žadatele: Domov Korýtko, příspěvková organizace Název projektu: Setkávání u čaje – za lepším přístupem ke stáří Název programu: Program na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2020 V rámci projektu byly v roce 2020 organizovány níže uvedené aktivity, které byly určeny seniorům z řad veřejnosti i uživatelům sociálních služeb. 16.9.2020 odpolední Setkání u čaje: […]

Pohybové aktivity pro seniory 2020

Datum publikování: 25.02.2022

Název žadatele: Domov Korýtko, příspěvková organizace Název projektu: Pohybové aktivity pro seniory 2020 Název programu: Program na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2020 V rámci projektu byly v roce 2020 organizovány níže uvedené aktivity, které byly určeny seniorům z řad veřejnosti i uživatelům sociálních služeb. Lekce jógy Cvičení s overballem vsedě S ohledem na […]

Bezpečně a důstojně v péči o klienty domova se zvláštním režimem

Datum publikování: 25.02.2022

Název žadatele: Domov Korýtko, příspěvková organizace Název projektu: Bezpečně a důstojně v péči o klienty domova se zvláštním režimem Název programu: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb na rok 2021 V rámci projektu bylo v roce 2021 pořízeno: Sprchovací lehátko Sprchovací křeslo Elektrický zvedák s váhou Celkové uznatelné náklady: 580.768,- Z toho: Hrazeno z dotace […]

Volnočasové a edukační aktivity pro seniory 2021

Datum publikování: 25.02.2022

Název žadatele: Domov Korýtko, příspěvková organizace Název projektu: Volnočasové a edukační aktivity pro seniory 2021 Název programu: Program na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2021 V rámci projektu byly v roce 2021 organizovány níže uvedené aktivity, které byly určeny seniorům z řad veřejnosti i uživatelům sociálních služeb. Kurz počítačové gramotnosti Muzikoterapie, včetně pořízení nástrojů […]

Audit kvality služby Domov se zvláštním režimem

Datum publikování: 06.01.2022

V měsíci září 2021 celá služba domova se zvláštním režimem podstoupila dobrovolný audit kvality. Audit proběhl pod záštitou projektu Dobré duše II., který realizoval Moravskoslezský kraj. Na službě od 15 do 17.9.2021  prováděli audit tři zkušení auditoři kvality, kteří hodnotili soulad zákona o sociálních službách a zákonných povinností s praxí na službě. Deset dnů před samotným auditem […]

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.