Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Zvyšování kvality poskytované sociální služby vzděláváním pracovníků domova se zvláštním režimem v Domově Korýtko v roce 2019

Datum publikování: 23.12.2019

Název programu: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019
Kód titulu: KSS 3/19
Název žadatele: Domov Korýtko, příspěvková organizace
Název projektu: Zvyšování kvality poskytované sociální služby vzděláváním pracovníků domova se zvláštním režimem v Domově Korýtko 2019

 

V souladu s plánem projektu byly v rámci projektu realizovány vzdělávací kurzy v těchto oblastech:

  • Podpora lidské důstojnosti
  • Základní kurz bazální stimulace
  • Navazující kurz bazální stimulace
  • Biografie a její význam při práci s uživateli služby
  • Stravování a aktivizace u osob s demencí
  • Doprovázení umírajících a práce s pozůstalými
  • Supervize týmu

Celkové uznatelné náklady: 150.000,- Kč.

Z toho:

Hrazeno z dotace MSK: 100.000,- Kč

Hrazeno z vlastních zdrojů organizace: 50.000,- Kč

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.