Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Změna úhrad od 1.1.2023

Datum publikování: 23.12.2022

Vážení uživatelé služeb, rodinní příslušníci,

s účinností od 1.1.2023 dochází ke změně sazebníku úhrad.

Změnu sazebníku úhrad projednávají s klienty sociální pracovnice.

Platný sazebník úhrad je zveřejněn na webových stránkách domova https://domovkorytko.ostrava.cz/cenik-sluzeb/ a informačních tabulích na jednotlivých patrech.

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.