Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Zavádění paliativní péče do praxe služeb

Datum publikování: 11.02.2021

Domovu Korýtko, příspěvkové organizaci se podařilo jako jediné organizaci v Moravskoslezském  kraji uspět ve výzvě nadačního fondu AVAST (nyní ABAKUS) a získat finanční prostředky ve výši 1.151.000,- Kč na zavádění paliativní péče do praxe služeb v letech 2021 – 2022.

Co konkrétního to znamená?

  • zaměstnanci se systematicky vzdělávají v oblasti paliativní péče; kurzy jsou připraveny zvlášť pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, všeobecné sestry i vedoucí
  • v domově nově působí koordinátor/ka paliativní péče
  • propojujeme dovednosti jednotlivých odborností tak, abychom poskytovali kvalitnější a důstojnější služby
  • učíme se poskytovat odbornější podporu klientům i jejich blízkým
  • spolupracujeme s dalšími organizacemi a zkušenosti, které za dva roky získáme, budeme dále sdílet

Bližší informace o projektu získáte na programovém webu: Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory

Děkujeme nadačnímu fondu ABAKUS.

 

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.