Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Zajištění bezpečné a komfortní hygieny klientů Domova pro seniory

Datum publikování: 25.02.2022

Název žadatele:Domov Korýtko, příspěvková organizace
Název projektu:Zajištění bezpečné a komfortní hygieny klientů Domova pro seniory
Název programu:Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020

V rámci projektu bylo v roce 2020 pořízeno:

  • 1ks zvedací hygienické židle
  • 1ks sprchové židle

Celkové uznatelné náklady: 266.689,-

Z toho:

Hrazeno z dotace MSK: 130.000,-

Hrazeno z vlastních zdrojů: 136.689,-

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.