Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Zájezd do Dolní oblasti Vítkovice

Datum publikování: 17.07.2023

Hrabyňským autobusem se speciální úpravou pro převoz osob na vozíku navštívíme Dolní oblast Vítkovice. Klienti budou mít možnost individuálně navštívit například BoltTower, U6 a prohlédnout si areál.

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.