Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Volnočasové a edukační aktivity pro seniory 2021

Datum publikování: 25.02.2022

Název žadatele:Domov Korýtko, příspěvková organizace
Název projektu:Volnočasové a edukační aktivity pro seniory 2021
Název programu:Program na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2021

V rámci projektu byly v roce 2021 organizovány níže uvedené aktivity, které byly určeny seniorům z řad veřejnosti i uživatelům sociálních služeb.

  • Kurz počítačové gramotnosti
  • Muzikoterapie, včetně pořízení nástrojů
  • Vinobraní – společenská, kulturní zábava
  • Zájezd na Pustevny
  • Zájezd na Zámek v Kravařích

Celkové uznatelné náklady: 60.187,-

Z toho:

Hrazeno z dotace MSK: 30.000,-

Hrazeno z vlastních zdrojů: 30.187,-

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.