Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Větší komfort klientům, menší zátěž zaměstnancům

Datum publikování: 20.06.2018

Z dotace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje jsme pro naše klienty pořídili 5 moderních postelí s bočním náklonem.

Lůžko s laterálním náklonem má preventivní i terapeutický význam (prevence následků imobility, prevence proleženin). Speciálně vybavené lůžko zvyšuje bezpečnost klienta, a to jak při přesunu z lůžka, tak při pobytu na něm.

Klientům, kteří jsou schopni část úkonů péče kolem své osoby provádět sami, umožní déle udržet nebo zvýšit vlastní soběstačnost. Klientům, kteří jsou plně závislí na pomoci jiné osoby, minimalizuje riziko proleženin. Uspokojuje potřeby prostorově náročnějších osob.

Postele byly pořízeny v rámci „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017“, dotačního titulu „Podpora aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb.“.

 

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.