Přeskočit na obsah
logo Ostrava

ÚČELOVĚ URČENÁ DOTACE MĚSTA KOPŘIVNICE

Datum publikování: 29.12.2023

Účelově určená dotace poskytnutá Městem Kopřivnice v roce 2023 byla určena na úhradu provozních neinvestičních nákladů poskytování sociální služby Domov pro seniory.

Výše poskytnuté dotace: 5.000,- Kč

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.