Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Tvoření s dětmi

Datum publikování: 10.05.2018

V roce 2018 jsme zahájili jako první domov v Ostravě spolupráci přes DC ADRA s Mateřskou školou Výškovická. Děti z této školky dochází vždy jednou za měsíc za našimi klienty a společně tráví dopoledne tvořením, poslechem hudby, zpěvem a jinými aktivitami. Děti ze školky doprovázejí jejich učitelky a koordinátorka z DC ADRA.

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.