Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Taneční workshopy s panem Veletou

Datum publikování: 22.07.2019

Dne 23. 4. 2019 dopoledne Domov Korýtko navštívil tanečník, choreograf a taneční terapeut pan Dr. Petr Veleta, M. A., podle něj „Hudba, pohyb a pozitivní komunikace otevírají dveře do zapomnění.“  O tom jsme se mohli sami přesvědčit. Na pana Veletu jsem se moc těšila, protože při pročítání jeho článků jsem se dozvěděla, že roztančí opravdu každého, což jsme viděli i v naší kulturní místnosti. Pan Veleta s námi postupně procvičil jednotlivé části těla, od hlavy až po konečky prstů a pak už se pustil do tančení. Zatančil s našimi uživateli takové tance jako je polka, valčík, tango, ale také „kozáček“ či kankán. Na konec jsme si zatančili polonézu. Všichni se usmívali a skvěle bavili.

Druhé setkání se uskutečnilo 25. června 2019, kdy pro naše zaměstnance Magistrát města Ostravy zajistil akreditovaný vzdělávací kurz, jehož aktivními účastníky byli i naši uživatelé.

„Největším úspěchem jsou rozzářené oči, úsměvy a radost seniorů, s nimiž se setkávám při všech našich hodinách. Na chvilku zapomínají na bolesti, handicap a problémy a upřímně se baví.“ (Slova pana Velety).

Taneční hodiny nám umožnil náš zřizovatel a tím je Statutární město Ostrava, za což patří velké poděkování. Na pana Veletu se letos můžeme těšit ještě dvakrát a to v červenci a v listopadu 2019 – tato setkání budou hrazena z Programu na podporu zdravého stárnutí MSK na rok 2019. V červenci (2. 7. 2019) bychom chtěli uspořádat s panem Veletou letní taneční zábavu. Máte se na co těšit!

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.