Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Systematické vzdělávání pracovníků služby Domov pro seniory Korýtko jako nástroj zvyšování kvality poskytované sociální služby

Datum publikování: 23.12.2019

Název programu: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019
Kód titulu: KSS 3/19
Název žadatele: Domov Korýtko, příspěvková organizace
Název projektu: Systematické vzdělávání pracovníků služby Domov pro seniory Korýtko jako nástroj zvyšování kvality poskytované sociální služby

 

V souladu s plánem projektu byla zajištěna a realizována školení pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, všeobecné sestry i vedoucí zaměstnance:

  • 1x školení Základy leadershipu v sociálních službách
  • Školení Jak úspěšně jednat s klientem s problémovým chováním
  • 2x školení Biografie a její význam při práci s klienty sociálních služeb
  • Konzultace s Mgr. Hanou Mazalovou k SQ 3, 4 a 5 a povinnostem poskytovatele sociálních služeb dle § 88
  • Školení Paliativní péče
  • Základní kurz Bazální stimulace
  • Nástavbový kurz bazální stimulace
  • Prohlubující kurz bazální stimulace

Celkové uznatelné náklady: 210.083.96,- Kč.

Z toho:

Hrazeno z dotace MSK: 100.000,- Kč

Hrazeno z vlastních zdrojů organizace: 110.083,96,- Kč

 

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.