Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Společné setkání s dětmi z MŠ Šeříkova

Datum publikování: 22.07.2019

V pondělí dne 29. 4. 2019 nás v domově nově navštívily děti z mateřské školy Šeříkova z Výškovic a pro naše seniory si připravily společné tvoření. Při příchodu si posedaly vedle uživatelů a ihned se dali do společného tvoření. Výsledkem společného snažení byly květiny na papíře. Švitoření dětí a dětský smích vykouzlil úsměv na nejedné tváři seniora. Děti se na konci společného setkání rozhodly, že si výkresy nevezmou s sebou na výzdobu školky, ale obdarují jimi seniory i s vlastnoručními podpisy. Radost v očích uživatelů byla zjevná. Další společné setkání proběhne v květnu, kdy se za dětičkami vydáme do jejich školky.

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.