Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Specializované vzdělávání zaměstnanců Domova pro seniory

Název žadatele:Domov Korýtko, příspěvková organizace
Název projektu:Specializované vzdělávání zaměstnanců Domova pro seniory
Název programu:Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022

V rámci projektu byly v roce 2022 organizovány níže uvedené aktivity, které byly určeny zaměstnancům pobytové sociální služby Domov pro seniory.

  • Akreditovaný kurz Gerontopsychiatrická péče v sociálních službách
  • Akreditovaný kurz Šetrná sebeobrana
  • Na zakázku připravený pracovní workshop pro vedoucí služeb, sociální pracovnice a koordinátorky zdravotní péče – přednášející psychiatr MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D. a PaedDr. et Mgr. Věra Facová
  • Na zakázku připravený pracovní workshop pro všeobecné sestry a pracovníky v sociálních službách – přednášející psychiatr MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D. a PaedDr. et Mgr. Věra Facová

Celkové uznatelné náklady: 65.800,-

Z toho:

Hrazeno z dotace MSK: 52614,-

Hrazeno z vlastních zdrojů: 13186,-

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.